Om musiken som vän och tänkesätt

Välkommen till dessa workshops/seminarier som leds av Marcus Doverud. Vi lyssnar på, diskuterar och förkroppsligar musik medtagen av deltagarna och visar vägen för vilka fortsatta övningar som aktualiseras. Den medhavda musiken används för att animera olika förslag. Vi kan närlyssna på något av exemplen och arrangera versioner för gruppen, med de möjligheter som står till buds. Exempelvis ta ut en rytm eller melodi ur musiken som alla lär sig att sjunga och arrangera den koreografiskt i rummet.

För frågor och anmälan kontakta Marcus Doverud, se relaterad info.
Anmälan är öppen till och med den 2 september. Maxantal 10 personer. Anmälan gäller alla tillfällen och är bindande. Är du mellan 15 och 21 år har du företräde till workshopen och kommer att prioriteras. OBS, sista tillfället, den 7 oktober, är det offentlig presentation med start klockan 19.30.

Förberedelse

Ta med en låt till mötet som …

  • Betyder något för dig, exempelvis: ”den här låten spelades på en begravning jag var med om, sedan dess får den mig alltid att tänka på smörgåstårta”.
  • Ställer en fråga som du är nyfiken på att tala med andra om. Exempelvis varför har den här låten ingen basgång? Varför har låtar oftast en basgång? Vad är egentligen en basgång?
  • Upprättar ett problem du skulle vilja umgås igenom. Exempel: ”Den här doom metal-låten är trettiofem minuter lång och väldigt intensiv, kan vi lyssna koncentrerat på hela den ihop som grupp för att se om det möjliggör för oss att efteråt tala om vad som hände med oss i gruppen under det att vi lyssnade tillsammans?” Märk väl att det är inte givet att det föreslagna problemet skall ”levas ut” inom ramen för den innevarande föreslagna mötestillfället.

När vi möts

  • Berätta om låten, låten som berättelse. 3 – 5 minuter.
  • Vad har låten för format? Är det CD, mp3, inskriven på en taxidermiserad tax, sjungen, talad eller kanske spelad.
  • Vad har låten för form? Kompositionens uppbyggnad, instrumentarium, längd, register och ljudbild.
  • Varför är låten meningsfull för dig? Vad för problem, förhoppningar, föreställningar och önskningar ger den upphov till?

Curerat/Koreograferat för Scenkonst Sörmland av Marcus Doverud. Marcus är scenkonstnär med bakgrund inom koreografi, musik och teater. Han har gett ut boken Viformation tillsammans med bildkonstnär Liv Strand.

2018 hade hans föreställning Hudjaget premiär och för närvarande arbetar han med det koreografiska projektet Publikmusik samt workshopserien och föreställningen Att tänka med musik.

Dag och tid

  • 23 september 2020 kl. 19.00-21.00
  • 30 september 2020 kl. 19.00-21.00
  • 7 oktober 2020 kl. 19.30-21.00
Musik Workshop Gnesta

Plats

Vår Lokal, Östra Storgatan 2 i Gnesta

Arrangör

Scenkonst Sörmland och Vår Lokal