En hand som håller i ett äpple. Kunskapens äpple.

Att bilda en förening

Idag finns det föreningar för alla grupper. Som ideell förening finns det många fördelar. Ett exempel är att det finns ett antal bidrag att söka från kommunen och andra ställen.

Som förening har ni möjlighet att påverka samhället i stort. Det viktiga när en förening bildas är att framtida medlemmar vet hur föreningens arbete har en tydlig riktning. Det görs genom att upprätta stadgar för föreningen. Förutom det så finns det inte några speciella lagar som styr ideella föreningar men det finns några allmänna regler som gäller.

Hur går det till?

Det som behövs för att bli en förening är först och främst ett antal personer som har ett gemensamt intresse. När ni är en sådan grupp behövs det en styrelse och stadgar för den nya föreningen. Ett namn behövs som föreningen själv får hitta på och som lämpligen har med inriktningen att göra. Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. En styrelse i en förening består minst av:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör

Det går att ha flera ledamöter om det behövs. Har er nya förening olika verksamheter så är det bra om de verksamheterna finns representerade i styrelsen. Vill du veta mer om hur du bildar en förening? Se relaterad info.