Föreningsbidrag

Ett föreningsbidrag ska vara ett bidrag till föreningar i som är registrerade i Gnesta kommun. Verksamheten ska vara av demokratisk och ideell karaktär och syfta till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.

Den 30 november 2015 antog Kommunstyrelsen i Gnesta kommun nya regler för föreningsbidrag. Reglerna började gälla den 1 januari 2016. Gnesta kommuns budget för bidrag fastställs årligen av kommunstyrelsen i samband med budgetarbetet. Gnesta kommun kan inte garantera att en ansökan om bidrag beviljas. Beslutande nämnd för bidrag till idrott, friluftsliv, kultur och intressföreningar är kommunstyrelsen. För aktuella regler för föreningsbidrag se relaterad info.

Gnesta kommun har två olika typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar att bedriva ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud och det är; kontantbidrag och subventionerad lokalhyra. För mer info om hur man söker bidrag, se relaterad information.

Marknadsför föreningen och arrangemang

Idag är det viktigt att synas och höras för att kunna rekrytera nya medlemmar samt få publik till sina tävlingar och andra arrangemang. För att underlätta för föreningar har vi satt ihop en checklista över vart föreningar gratis kan nå ut med sin information. Det gäller hemsidor, sociala medier, infartsskyltar, tidningar med mera. Checklista för marknadsföring av evenemang se relaterad info.

Viktigt att tänka på

För att hinna lägga in evenemanget i god tid i kommunens evenemangskalender, vill vi få informationen senast 14 dagar innan evenemanget går av stapeln.