Idrotts- och friluftsföreningar

Ett föreningsbidrag ska vara ett bidrag till föreningar i som är registrerade i Gnesta kommun. Verksamheten ska vara av demokratisk och ideell karaktär och syfta till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.

Här hittar du all information och länk till e-tjänster för att söka bidrag för idrotts- och friluftsföreningar samlat på ett och samma ställe. Alla barn och ungdomar som är föreningsaktiva i Gnesta kommun ska känna sig trygga och säkra i föreningens verksamhet och föreningen ska motverka särbehandling av barn och ungdomar, allas rätt att vara med i såväl träning som match/tävling.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget, ett lokalt kommunalt bidrag som ska främja aktiviteter för barn och ungdomar för att stimulera till fler aktivitetstillfällen. Bidraget ska utgöra ett grundstöd till arbetet med barn och ungdomar (4-20 år). Kravet är en aktivitet på minst 40 minuter i en grupp med minst fem barn och ungdomar (4-20 år) och aktiviteten ska ha minst en ledare som har fyllt 16 Aktivitetsbidrag utgår med 30 kronor per sammankomst. Från den 1 januari 2020 ska alla föreningar begära begränsat registerutdrag för ledare som leder barn och ungdomar.

Aktivitetsbidrag: 25 februari och 25 augusti
Se relaterad info

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag utgår vid deltagande i kurser, inom Sverige, arrangerade av föreningar eller av riks- och distriktsorganisation. Efter ansökan med särskild prövning kan bidrag även beviljas kurs anordnad utanför Sverige. Halvdagskurs ska omfatta minst tre kurstimmar. Endagskurs ska omfatta minst sex kurstimmar. Bidrag beviljas för högst 14 dagar. En kurstimme får inte understiga 40 minuter. Kursdeltagare ska under året fylla minst 15 år. Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande. Bidrag utgår inte för yrkesutbildning. Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska inlämnas till Gnesta kommun senast två månader efter ledarutbildningens sista dag och intyg på utbildningen ska bifogas ansökan. Heldag, 300 kronor per godkänd kursdag och deltagare. Halvdag, 150 kronor per godkänd kursdag och deltagare. Bidraget får dock inte överstiga de verkliga kostnaderna och bidrag utgår inte för resekostnad.

Ledarutbildningsbidrag: Senast två månader efter genomförd utbildning
Se relaterad info

Drift- och anläggningsbidrag

Ideella idrotts- och friluftsföreningar som sköter/äger egna anläggningar eller underhåller kommunala anläggningar kan söka drift- och anläggningsbidrag.

Drift- och anläggningsbidrag: Senast 15 februari
Se relaterad info

Lovaktivitetsbidrag

Lovaktivitetsbidrag syftar till att en eller flera föreningar i samverkan skapar någon typ av verksamhet/aktivitet för barn- och ungdomar på skollov. Det kan vara nyskapande eller återkommande verksamhet. Verksamheten ska vara öppen för alla, även barn- och ungdomar som inte är medlem i föreningen/föreningarna. Enkel redovisning med exempelvis bilder ska ske direkt efter utförd aktivitet. Max belopp: 15 000 kronor

Lovaktivitetsbidrag: En månad innan aktivitetens start
Se relaterad info

Viktiga ansökningsdatum att bevaka

  • Aktivitetsbidrag 25 februari och 25 augusti
  • Ledarutbildningsbidrag Senast 2 månader efter avslutad utbildning
  • Drift- och anläggningsbidrag 15 februari
  • Lovaktivitetsbidrag 1 månad innan aktivitetens start

Ansökningar sker via e-tjänst, klicka här för att komma vidare! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.