Kultur- och intresseföreningar

Ett föreningsbidrag ska vara ett bidrag till föreningar i som är registrerade i Gnesta kommun. Verksamheten ska vara av demokratisk och ideell karaktär och syfta till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.

Här hittar du all information och de e-tjänster du behöver för att söka bidrag för kultur- och intresseföreningar samlat på ett och samma ställe. Ett föreningsbidrag ska vara ett stöd till de föreningar i Gnesta kommun, vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik social samvaro. Bidrag kan erhållas av föreningar som bedriver kulturverksamhet riktad mot allmänheten och bedöms vara värdefull för kommuninvånarnas kulturutbud.

Bidrag för kulturarrangemang

Ideella föreningar med minst 10 aktiva medlemmar som genomför arrangemang för kommunens invånare kan söka bidraget. Arrangemanget ska vända sig till en bred publik och ingen intern aktivitet bara för medlemmar. Arrangemanget ska bidra till att öka invånarnas trivsel samt öka den utåtriktade kultur- och nöjesverksamheten i kommunen. Aktuell förening ska själv stå för arrangemanget. Samverkan mellan flera föreningar prioriteras. Ansökan ska vara kulturenheten tillhanda löpande kvartalsvis över året och innehålla en budget/kostnadskalkyl. Vid oklarheter tas kontakt med sökande förening.

Kulturarrangemang: 9 mars, 8 juni, 7 september och 7 december
Se relaterad information.

Ung Kultur

Bidraget riktar sig till unga mellan 16 och 26 år. Syftet med bidraget är att ge unga fler möjligheter att själva styra utbudet av kulturaktiviteter för unga. Bidraget utgår med max 5000 kr. Bidraget kan endast sökas av ungdomar som är skrivna i Gnesta kommun. Det är av yttersta vikt att initiativet kommer från ungdomarna själva. Projektet ska vara drogfritt, komma andra unga till godo och vara offentligt. Det ska äga rum i Gnesta kommun. Projektet ska genomföras på fritiden. Sökande av projektet är ansvarig att redovisa kostnader och eventuella inköp. Överblivet material som tillhör kommunen ska återställas när projektet är avslutat. Efter genomförandet av projektet vill vi att du gör en enkel redovisning.

Ung kultur: 9 mars, 8 juni, 7 september och 7 december
Se relaterad information.

Driftbidrag för föreningsbyggnad

Detta bidrag kan sökas av hembygds- och intresseförening som sköter egen byggnad. Maxbelopp 25 000 kronor.

Driftbidrag: Senast 15 februari.

Sista dag för att ansöka om bidrag.

  • Kulturarrangemang 9 mars, 9 juni, 7 september och
    7 december
  • Ung Kultur 9 mars, 8 juni, 7 september och 7 december
  • Driftbidrag 15 februari

E-tjänster för dessa ansökningar hittar du på denna sida. Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång kommer att behandlas efter nästkommande ansökningsdatum.