barn som spela innebandy

GDPR för föreningar

För att din förening ska kunna boka kommunens lokaler behöver vi hantera dina personuppgifter.
Det sker enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer här.

Gnesta kommun samlar in och hanterar personuppgifter om dig som bokar idrottsanläggning eller annan lokal. Det gäller också vid en registrering kommunens i föreningsregister. Förening är inte fysisk person. Som bokare av idrottsanläggning, eller annan lokal, för föreningens räkning måste samtycka till att uppge följande uppgifter:

  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post

Uppgifterna används för att boka lokal och att fakturera för bokad tid. Datasystem som används är FRI - bokningssystem och kundregister, ARX – passersystem och Agresso - ekonomiprogram för fakturering.

Personal som hanterar dina personuppgifter har behörighet att logga in i aktuella system och dina uppgifter kan därför inte hanteras av utomstående. Kommunens interna regler för dessa datasystem är skyddade och uppgifterna får inte lämnas ut till utomstående.