GDPR för föreningar

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018. Du som bokar lokaler eller vill registrera din förening hittar all information här.

Gnesta kommun samlar in och hanterar personuppgifter om dig som bokar idrottsanläggning eller annan lokal. Det gäller också vid en registrering kommunens i föreningsregister. Förening är inte fysisk person. Som bokare av idrottsanläggning, eller annan lokal, för föreningens räkning måste samtycka till att uppge följande uppgifter:

  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post

Uppgifterna används för att boka lokal och att fakturera för bokad tid. Datasystem som används är FRI - bokningssystem och kundregister, ARX – passersystem och Agresso - ekonomiprogram för fakturering.

Personal som hanterar dina personuppgifter har behörighet att logga in i aktuella system och dina uppgifter kan därför inte hanteras av utomstående. Kommunens interna regler för dessa datasystem är skyddade och uppgifterna får inte lämnas ut till utomstående.