två bilar passerar en infartsskylt på väg 57 i Gnesta.

Infartsskyltar

Marknadsför ditt evenemang eller din kampanj på stortavlor. De fyra infartsskyltarna till Gnesta tätort finns vid infarterna från Stockholm, Mariefred, Björnlunda och Nyköping.

Gnesta kommun har ingått ett avtal med Layout & Dekor om produktion av budskapen på våra infartsskyltar. Layout & Dekor bistår med detta vid sidan av sin kommersiella verksamhet. För upp- och nedmontering samt rengöring av skyltarna svarar kommunens stödverksamhet.

Hur gör jag?

Fyll i formuläret i vår e-tjänst för att göra en förfrågan om bokning av text till infartsskyltarna. Se relaterad info. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Servicecenter.

Planera din kampanj i god tid

Många perioder är redan bokade långt fram i tiden, först till kvarn gäller. Reklamen får bokas tidigast 3 månader innan själva eventet. Då blir det lättare att hantera samt mer rättvist så alla har samma chans att hinna med att få upp sin reklamskylt.

Vad kostar det?

Infartsskyltarnas nedre skyltrad är indelad i tre delar: övre, mellersta samt undre annonsraden. Som annonsrad räknas en av dessa ytor gånger fyra infartsskyltar. Annonskostnaden är fastställd av kommunstyrelsen, angivna priser är utan moms.

  • 600 kronor per annonsrad för föreningar
  • 1200 kronor per annonsrad för företag

Var ute i god tid

Bokningen måste vara inskickad till Servicecenter senast tre veckor före uppsättningsdatum. Vid senare bokning läggs en expressavgift på, för närvarande 500 kr per annonsrad.

Om bokningen kommer senare än tre veckor före uppsättningsdatum har Layout & Dekor rätten att inte tillverka skylten, då de vissa perioder har hög arbetsbelastning i sin produktion, semestertider eller liknande.

Vad gäller?

En annonsperiod är två veckor, med uppsättningsdag i början av varje vecka (måndag-onsdag). Vill du annonsera mer än en period kostar det ytterligare 600 respektive 1200 kronor per annonsrad för nästa tvåveckors-period.

Annonsörer kan som huvudregel boka högst en annonsrad per annonsperiod. Vid vissa större evenemang kan dock undantag göras så att annonsering får ske på fler rader. Generellt gäller att mer publikdragande händelser/evenemang har företräde till flerradiga budskap än händelser/evenemang som kan betraktas som mindre publikdragande.

Förening eller företag?

Vad som betraktas som förening respektive företag bedöms i enlighet med riktlinjerna för annonsbudskap samt utifrån verksamhetens grundläggande syfte. Föreningar ska kunna visa sitt organisationsnummer från Skatteverket, detsamma gäller företag. Politiska partier räknas som förening.

Vad får annonseras på infartsskyltarna?

Skyltarnas nedre del är avsedd för information om händelser och evenemang i Gnesta kommun. Vad som får annonseras på dessa infartsskyltar styrs helt av Länsstyrelsens skyltpolicy. Dessa riktlinjer anger bland annat att budskapet ska vara kortfattat och lättläst.

Annonsering ska avse förenings-, företags- eller kommunevenemang och händelser. Som evenemang och händelse räknas inte allmän kommersiell reklam, sponsorer, marknadsföring av företag, produkter, erbjudanden eller liknande. Annonser får heller inte innehålla politiska budskap, anstötande ord eller uppmana till aktioner eller lagbrott. Politiska evenemang får skyltas neutralt om de samtidigt finns i evenemangskalendern på Gnesta kommuns webbplats med en tydlig avsändare.

I händelse av att annonstext strider mot dessa riktlinjer och kommunens intentioner avseende infartsskyltarna kan kommunen besluta att stoppa uppmontering av annons alternativt ta ned densamma i förtid.