Sportlov 2023 med hinderbana!

Lördag 25 februari

Motionssim 08.30 - 10.00
Öppet för alla 10.00 - 15.30, hinderbana
Gym 08.30 - 16.00

Söndag 26 februari

Öppet för alla 10.00 - 15.30, hinderbana
AQUA-fitness 10.15-11.05*
Gym 10.00 - 16.00

Måndag 27 februari

Motionssim 06.30 - 10.00
Öppet för alla 10.00 - 20.30, hinderbana
AQUA-fitness 11.00-11.45*
AQUA-fitness 13.00 - 13.45*
Gym 06.30 - 21.00

Tisdag 28 februari

Öppet för alla 09 - 18.30, hinderbana
AQUA-fitness 18.45-19.30*
Motionssim 18.30-20.30
Gym 09.00 - 21.00

Onsdag 1 mars

Motionssim 06.30 - 10.00
AQUA-fitness 07.00-07.45*
Öppet för alla 10.00 - 20.30, hinderbana
Gym 06.30 - 21.00

Torsdag 2 mars

Öppet för alla 09.00 - 20.30, hinderbana
AQUA-fitness 14.00-14.45*
AQUA-fitness 18.00-18.45*
Gym 09.00 - 21.00

Fredag 3 mars

Motionssim 06.30 - 10.00
Öppet för alla 10.00 - 18.30, hinderbana
AQUA-fitness 12.00 - 12.45*
Gym 06.30 - 19.00

Lördag 4 mars

Motionssim 08.30 - 10.00
Öppet för alla 10.00 - 15.30, hinderbana
Gym 08.30 - 16.00

Söndag 5 mars

Öppet för alla 10.00 - 15.30, hinderbana
AQUA-fitness 10.15-11.05*
Gym 10.00 - 16.00

* = undervisningsbassängen är upptagen