Sportlov 2022 med hinderbana!

Lördag 19 februari

Motionssim 08.30 - 10.00
Öppet för alla 10.00 - 15.30, hinderbana
Gym 08.30 - 16.00

Söndag 20 februari

Öppet för alla 10.00 - 15.30, hinderbana
AQUA-fitness 10.15-11.05
Gym 10.00 - 16.00

Måndag 21februari

Motionssim 06.30 - 10.00
Öppet för alla 10.00 - 20.30, hinderbana
AQUA-fitness 13.00 - 13.45
Gym 06.30 - 21.00

Tisdag 22 februari

Öppet för alla 09 - 18.30, hinderbana
AQUA-fitness 18.45-19.30
Motionssim 18.30-20.30
Gym 09.00 - 21.00

Onsdag 23 februari

Motionssim 06.30 - 10.00
AQUA-fitness 07.00-07.45
Öppet för alla 10.00 - 20.30, hinderbana
Gym 06.30 - 21.00

Torsdag 24 februari

Öppet för alla 09.00 - 20.30, hinderbana
AQUA-fitness 14.00-14.45
AQUA-fitness 18.00-18.45
Gym 09.00 - 21.00

Fredag 25 februari

Motionssim 06.30 - 10.00
Öppet för alla 10.00 - 18.30, hinderbana
AQUA-fitness 12.00 - 12.45
Gym 06.30 - 19.00

Lördag 26 februari

Motionssim 08.30 - 10.00
Öppet för alla 10.00 - 15.30, hinderbana
Gym 08.30 - 16.00

Söndag 27 februari

Öppet för alla 10.00 - 15.30, hinderbana
AQUA-fitness 10.15-11.05
Gym 10.00 - 16.00