Allmäna regler för idrottsanläggningar

Som idrottsförening är du välkommen att boka Gnesta kommuns idrottsanläggningar. De anläggningar som hyrs ut är både inom- och utomhus. Här hittar du allt om regler och aktuella avgifter.

Tänk på att det är många föreningar och privatpersoner som vill dela på tiderna. Bokningsförfrågan av idrottsanläggning ska ske minst tre vardagar innan önskat tillfälle. Tid som ska avbokas ska ske tre dagar innan. Bokning av idrottsanläggning, se relaterad information längst ner på sidan.

Avgifterna för hyra av idrottsanläggningar justeras den 1 januari årligen efter beslut i Kommunfullmäktige den 19 november 2018.

 1. Hyresgästen/föreningens ordförande ansvarar för att hålla samtliga ledare och deltagare informerade om gällande regler.
 2. Lokalerna får bara användas när ansvarig hyresgäst/ledare är närvarande. Denna person ska vara först in i och sist ut från lokalen.
 3. Alkohol är inte tillåten i idrottsanläggning/ omklädningsrum.
 4. Uthyrning medges inte när det finns risk för spridning av hot, för aktivitet som uttrycker förakt eller diskriminerar de grunder som skyddas av diskrimineringslagen. Om Gnesta kommun befarar att verksamheten är av odemokratisk art kan hyresavtalet sägas upp.
 5. Ta reda på utrymningsvägar och se till att dessa är fria, tänk igenom hur en eventuell utrymning ska ske, ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar. Ta brandsäkerheten på allvar!
 6. Hyreskostnad debiteras enligt gällande hyresavgift eller upprättat avtal (reservation för prisändringar).
 7. Gnesta kommun ansvarar inte för kläder, värdesaker eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna.
 8. Larm som orsakas av oaktsamhet debiteras, t ex öppna larmade dörrar.
 9. Lokal bokas minst tre vardagar innan den ska nyttjas.
 10. Ingen förtäring ska ske på spelytan på idrottsanläggningarna.
 11. Hundar och andra husdjur får inte vistas i/ på idrottsanläggningen.
 12. Lokalen är endast disponibel under bokad tid. Omklädningsrummen är disponibla ca 15 minuter före och 30 minuter efter bokad tid.
 13. Det är inte tillåtet att ställa upp ytterdörrar eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sig in i lokalen samt att dörr/entré kan skadas av t.ex. kraftiga vindar och nederbörd.
 14. Hyresgästen är skyldig att ställa i ordning lokalerna och ställa tillbaka de redskap, bänkar, sarg mm som använts på avsedd plats innan lokalen lämnas.
 15. Skolans idrottsmateriel såsom bollar, klubbor, rackets och dylikt får inte användas av andra hyresgäster.
 16. I gymnastiksalar och idrottshallar är det inte tillåtet att använda klister vid handbollsspel. Det är inte tillåtet att använda utomhusskor eller andra skor som ger skador/märken på golv.
 17. Fördelning/ prioritering av bokningsbara tider för idrottsanläggningar i Gnesta kommun:
  - Förening med barn- och ungdomsverksamhet har förtur på tiderna kl 17-20 måndag – fredag.
  - Föreningar med vuxenverksamhet.
  - Privatperson, extern förening och företag
 18. Avbokning av tider ska göras minst tre vardagar innan.
 19. Om hyresgästen inte följer gällande ordningsregler kan hyresgästen bli avstängd från lokalen.
 20. När hyresgästen lämnar lokalen ska hyresgästen/ledaren se till att:
  - belysningen är släckt
  - samtliga kranar är stängda
  - samtliga fönster är stängda
  - dörrar är låsta när lokalen lämnas
  - vid oaktsamhet är hyresgästen ersättningsskyldig.
 21. Vid akuta fel, ring jouren 0771 - 368010
  Felanmälan görs enklast på mejl till lokalbokning@gnesta.se

GDPR, den nya dataskyddsförordningen.
Som bokare av anläggning godkänner du att vi använder dina personuppgifter i vårt bokningssystem. Privatperson som bokar uppger namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter som används i boknings- och faktureringssystem. Föreningar registreras som förening men uppger namn på den som är ansvarig ledare för bokad tid och uppger då sitt namn.