Avgifter för idrottsanläggningar

I Gnesta kommun finns ett antal olika anläggningar för idrott. Dessa anläggningar kan hyras av föreningar, privatpersoner och företag.
Alla avgifter justeras årligen 1 januari.

Gnesta Sporthall, Hagstumosse, Gnesta

Förening barn och ungdom

160 kronor per timma

Förening vuxen

210 kronor per timma

Match/ evenemang, förening

260 kronor per timma

Skola, dagtid klockan 8-15

160 kronor per timma

Företag/ extern förening

630 kronor per timma

Kafeteria

220 kronor per timma

Frejahallen, Frejavägen 1 B, Gnesta

Förening barn och ungdom

110 kronor per timma

Förening vuxen

160 kronor per timma

Privatperson

210 kronor per timma

Match/ evenemang, förening

230 kronor per timma

Företag/ extern förening

420 kronor per timma

Gnestahallen, Vackerby (Maskinvägen), Gnesta

Förening barn och ungdom

85 kronor per timma

Förening vuxen

180 kronor per timma

Privatperson

210 kronor per timma

Match/ evenemang, förening

230 kronor per timma

Företag/ extern förening

420 kronor per timma

Mindre gymnastiksalar i Stjärnhov, Dansut,
Åsbacka, Björnlunda och Laxne

Förening barn och ungdom

60 kronor per timma

Förening vuxen

130 kronor per timma

Privatperson

160 kronor per timma

Företag/ extern förening

320 kronor per timma

Naturgräsplaner, Hagstumosse Idrottsplats och Skillingavallen
Friidrottsanläggning, Skillingavallen

Förening barn och ungdom

60 kronor per timma

Förening vuxen

130 kronor per timma

Privatperson

195 kronor per timma

Match/ evenemang

195 kronor per timma

Företag/ extern förening

540 kronor per timma

Konstgräsplan, (11 mot 11)
Hagstumosse Idrottsplats

Förening barn och ungdom

110 kronor per timma

Förening vuxen

180 kronor per timma

Match/ evenemang, förening

235 kronor per timma

Företag/ extern förening

650 kronor per timma

Freja Bad & Gym, Frejavägen 1 D, Gnesta

Förening barn och ungdom

220 kronor per timma

Förening vuxen

380 kronor per timma

Skola

550 kronor per timma