2008-09-08

Björnen i Gnesta kommun

En riktig björnskog. Följ med om du törs!

De stora rovdjuren har en lång historia i Gnesta kommun men under de senaste århundradena har deras  tillvaro blivit allt mer tynande. För att få en uppfattning om hur framtiden kan te sig kan man läsa den färska rovdjursförvaltningsplanen som arbetats fram av länsstyrelsen.

Det enda fyrfota rovdjuret som förutspås kunna etablera en fast stam under programperioden, fram till 2011 är lodjuret.  För björnen konstateras att en björnetablering inte är sannolik inom förvaltningsperioden. Med tanke på att det i modern tid endast setts en vandringsbjörn i länet förefaller länsstyrelsens bedömning sorgligt korrekt.

Spännande björnmöten i skogen

Björnen har under lång tid varit en stor sällsynthet i kommunen. Ser man till ortsnamnsregistret finner man endast 18 platsnamn där ordet björn ingår. Flera av dessa är varianter på samma plats varför platser där man kan tro att namnet kommer från björnmöten är ännu färre.

Namnet Björnlunda är dock höljt i dunkel, om namnet verkligen syftar på att djuret björn skall ha förekommit har inte belagts. Om man skall fördjupa sig i björnens liv och leverne får man gå på skrönor och hörsägner vilket i förlängningen kan bli en riktigt fin höstpromenad i septembers svampmarker.

Björnnäset

I Guldsmedsmorasjön i Gåsinge socken finns en halvö som heter Björnnäset. På denna halvö finns enligt den muntliga traditionen i skogsbygderna resterna efter ett björnide. Jag tänkte att vi skulle kunna ägna en ledig svampplockardag till en längre expedition ut på Björnnäset och leta upp björnidet.

Man tar sig enklast till Guldsmedsmorasjön via Laxne samhälle. Kör från Gnesta till Laxne. Åk igenom Laxne i riktning mot Mariefred, där bebyggelsen tar slut visar en vägskylt höger mot Guldsmedsmora. Kör denna snirkliga väg angivet antal kilometer till ni ser skogen öppna sig. Guldsmedsmorasjön ligger på höger sida och gården Guldsmedsmora rakt fram. Parkera bilen ungefär där ni först ser sjön.

En bommad skogsbilväg leder in till höger. Följ denna skogsbilväg förbi de två stugorna vid Trollhagen. När ni passerat husen ta första väg till vänster. Denna väg är en av kanottransportvägarna på kanotleden mellan Klämmingen och Yngern och väl upptrampad. Gå vägen fram till Guldsmedsmorasjöns och följ sedan stranden rakt fram. Ni kommer att gå längs en djupt inskuren vik. Där viken tar slut gå rakt mot norr ut på Björnnäset och björnidet.

Soldaten Frisk

Vad har ni nu passerat på denna långa väg? Vägen från Laxne har gått genom ett vackert omväxlande landskap med sjöar storskog men också förbi gamla bosättningar med mäktiga ekar. Här uppe på skogen har det legat flera soldattorp varav flera finns kvar. Ett av dessa är det soldattorp som tillhört Täby rote vid Bergudden.

Gårdarna som tidigare var tvingade att hålla en soldat föredrog ibland att lägga torpet långt från huvudgården. Täby gård som förestod detta soldattorp ligger vid Heby slott 4 kilometer bort fågelvägen. Landvägen var det mycket längre då man måste gå runt flera sjöar.

Här levde och verkade soldaten Frisk. Frisken, som han kallades, stannade kvar på torpet efter det att indelningssystemet avvecklades 1901 För att få ekonomin att gå ihop nyodlade han ganska ansenliga arealer storskog. Mycket av hans slit ligger nu begravet under den ungskog som nu täcker hans tegar.

Hälsokälla

Där man parkerat bilen och börjat gå in på skogsbilvägen passerar man Hökviken med Hökklippan ute i Guldsmedsmorasjön. Den ornitologiskt intresserade blir dock besviken. Namnet Hökviken indikerar inte förekomst av hökar utan är namnet på soldaten Höks torp som en gång låg i denna vik.

Längre fram vid stugorna i Trollhagen kan den törstige dricka ett helt superbt vatten ur en kallkälla på höger sida om vägen. Vattnet rinner mot norr och är därmed per automatik en hälsokälla med ett otal goda egenskaper och bot mot det mesta som kan drabba en människa. Personligen tar jag endast ansvar för att akuta törstproblem botas. Källan används av de boende så visa respekt och lägg tillbaka locket.

På den högsta punkten på halvön finner man ett stort flyttblock som delats i flera mindre block.

Efter att ha passerat kanotangöringsplatsen vid Guldsmedsmorasjön börjar skogsvandringen. Första delen längs sjön kan man följa en stig. Längst in i den djupt inskurna viken svänger man av mot norr ut på Björnnäset. Här är det äldre ungskog med svartmesar och gott om soppar och annan svamp på marken.

På den högsta punkten på halvön finner man ett stort flyttblock som delats i flera mindre block. Det är här, i en av de kammare som bildats mellan blockdelarna som det enligt traditionen funnits ett björnide. Vid mitt besök var någon björn inte hemma men ett flertal gångar visade att grävlingar upprätthåller traditionerna under flyttblocket.

Björnidet

Björnidet

Hur skall man då sammanfatta detta naturtips som inleddes ganska braskande med förväntan om hemma hos reportage? Så mycket björn blir det inte men man kan konstatera att skogen erbjuder fantastiska möjligheter för den som vill vandra eller fylla på förråden med bär och svamp. Har man sedan ett mål för sin vandring, som t.ex. ett möjligt Sörmländskt björnide blir det lite mer spännande och kanske också lite lättare om man vill få med barn på vandringen.  

Välkomna ut i skogarna i september men gå innan älgjakten startar.

Bertil Karlsson
Miljöstrateg