2012-10-25

Gnesta kommun - rovdjurens hemvist

Minken, ett äkta rovdjur.

Minken, ett äkta rovdjur.

Rovdjur, blotta ordet sätter igång känslor. Vad vi förknippar med rovdjur är väl mycket individuellt. Det handlar kanske om matinéfilmens Tarzan där rovdjuren stod i kö för att blodtörstigt kasta sig över hjältinnan eller kanske har du en mer nyanserad bild av rovdjuret som en länk i den stora ekologiska väv som omger oss.

Svaret på frågan om vad som är ett rovdjur är inte helt okomplicerad. Det går inte att ge ett enkelt svar. Antagligen bottnar det i vår historiska och kulturella ryggsäck.

Är fåglar och insekter rovdjur?

Om vi vill definiera rovdjur som djur som fångar och äter upp andra djur så har vi hur många rovdjur som helst. Det är trollsländor, getingar, rovsteklar och mängder av andra insekter som lever på rov. Är de rovdjur? Ja, självklart är de det men de är för små för att vi ska tycka att de är rovdjur.

Sen har vi fåglarna. Lövsångare, flugsnappare och svalor för att ta några exempel. De konsumerar massor med levande insekter men är de rovdjur? Nej, det tycker vi inte. Då handlar det nog mera om vad de äter. Ungefär som fiskgjusen, måsarna och hägern som äter fisk och grodor. Denna diet tycker vi inte heller gör dem till rovdjur.

Definitionen sätts snarare till att det ska vara ett djur som äter större djur. Gärna under dramatiska former och lite blod, då närmar vi oss det som vi förknippar med rovdjur. Varg, lo och mink anser nog de flesta vara riktiga rovdjur. Men hur är det med björnen? Det måste väl vara ett rovdjur? Ja säkert, men vad skiljer egentligen den allätaren från ett vildsvin? Båda lever så gott som uteslutande på växter och insekter men kan ibland ta andra däggdjur. Björnen kan slå en älg och vildsvinet tar mindre djur som de överaskar och hinner i fatt.

Då är vi tillbaka igen till frågan vad vi menar med rovdjur. Jag har inget entydigt svar utan låter var och en ha sin egen uppfattning.

Viltförvaltningsdelegationen

Oberoende hur vi definierar djur så har alla en uppgift för att vi ska få ett fungerande ekosystem. Det må vara bytesdjur eller rovdjur, alla har sin plats för att balansen ska upprätthållas. När det gäller djur, och särskilt rovdjur, går som bekant åsikterna isär om vad som är lagom många.

För att få en demokratisk samsyn finns det förvaltningsplaner som anger hur många av en viss sort som kan anses som lagom. Vi har älgförvaltningsplaner, planer för kronhjort och snart också en ny förvaltningsplan för rovdjur. Den gamla förvaltningsplanen för rovdjur i Sörmlands län gick ut 2011 men så snart den nationella förvaltningsplanen för hela riket är klar kommer en ny, regional plan att skrivas för Sörmland.

Gruppen som ska skriva rovdjursförvaltningsplanen heter viltförvaltningsdelegationen och det är en äkta tvärgrupp. Alltså inte till sinnet tvära personer utan en grupp som representerar ett tvärsnitt av intressen. Här finns naturvårdsorganisationer, lantbrukare, jägare och professionella biologer.

Lägenhet finnes för björn

De rovdjur det handlar om hos oss i Gnesta kommun är lo, varg och kungsörn. Dessa tre är arter som skulle kunna etablera sig hos oss. Trots att en björn nyligen rapporterats från Mariefredsområdet är det inte en art som vi kan förvänta oss att bli bofast i Gnestaskogarna den närmaste tiden.

Jag har tidigare skrivit om Björnnäset, en plats där det enligt den muntliga traditionen funnits ett björnide under ett stort flyttblock. Skulle en bostadssökande björn komma förbi så har vi en ledig lägenhet men efterfrågan är troligen liten.

Registrera rovdjursobservationer

Kommunens naturtips brukar vara ett forum där jag tipsar om besöksvärda platser eller aktuella händelser i naturen. Denna gång är rollerna de omvända. Jag och de som arbetar med rovdjur på länsstyrelsen ber om hjälp att öka kunskapen om rovdjuren i kommunen. Länsstyrelsen har skapat en särskild webbplats  där alla som sett ett rovdjur eller spår av ett rovdjur kan registrera sina observationer, Skandobs. För att komma till webbplatsen, klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med rapporteringssidan är att underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst samt förebygga skador på tamdjur och hundar. Vem som gjort en observation visas inte, men det är viktigt att namn och telefonnummer registreras så att Länsstyrelsen har möjlighet att följa upp rapporter om så behövs.

Det är intressant att gå in och titta vilka observationer som gjorts i länet, sidan har en koppling till en kartfunktion så att man kan se var ett rovdjur observerats. Uppgifter om bon, lyor och ungar publiceras inte. För sådana uppgifter råder sträng sekretess.  

Öka kunskapen om rovdjur

Det är en spännande läsning som visar att det rör sig rovdjur i våra marker. Förhoppningsvis kan kunskapen bli ännu bättre om fler rapporterar in sina observationer. Kvalitetssäkring är ett problem. Det är inte lätt att tolka spår men länsstyrelsen försöker hinna med att åka ut och följa upp observationerna och om det är möjligt avgöra om det varit ett rovdjur. Finns foton på djuret är det givetvis det bästa.

Björn.

Björn.

Mitt tips i november är att om vädret inte inbjuder till skogspromenader så starta datorn och titta på Rovobs, följ länkarna! På länsstyrelsens webbplats kan man till exempel få tips om hur man känner igen ett lodjursspår (klicka på fliken Rovdjusinventering).

När du sedan är ute i naturen så tveka inte om du ser ett rovdjur eller misstänkta spår, rapportera in det du ser. Alla rapporter är värdefulla för att få en bild av rovdjurens förekomst i kommunen. Rovdjur är spännande och en del av vår gemensamma natur. Den stora frågan om hur många som kan anses vara lagom överlåter vi till viltförvaltningsdelegationens professionella bedömning. För att de ska få ett så bra underlag som möjligt behöver alla vi som vistas i naturen hjälpa till med våra iakttagelser.

Jag illustrerar detta naturtips med en bild från min höstexpedition i östra Finland. Där är rovdjursturism en viktig del i landsbygdsutvecklingen, ett sätt att skapa arbetstillfällen genom ekoturism, också det en aspekt på rovdjurens roll.

Bertil Karlsson
Miljöstrateg