2010-11-18

Haga hage sent i november

Nu i brytningstiden mellan höst och vinter skall vi besöka naturreservatet Haga hage på godset Ånhammars ägor i Gryts socken. Namnet stämmer dåligt på den plats vi beger oss till, det är ingen hage utan en åldrig skog där skogsbete bedrivits för länge sedan.
När naturen färgas i höstbrunt lyser mossan grön i Haga hage

När naturen färgas i höstbrunt lyser mossan grön i Haga hage

När jag senast besökte Haga hage gick mina tankar till Tove Jansson och hennes Muminböcker. Med stigande ålder har jag allt mer kommit att uppskatta Muminvärlden, inte minst Muminpappans existentiella funderingar där även en mänsklig pappa kan känna en djup samhörighet. Mumindalen beskrivs mest som ljus och somrig.

Ett undantag är dock den vackra skildringen Sent i november. I den boken beskrivs inte Muminfamiljen utan det handlar om ett antal udda figurer som sent i månaden november vandrar mot tryggheten i Mumindalen. Det är bland annat en filifjonka, en mymla, en mumrik och en liten homsa som vandrar genom den vackra men skrämmande storskogen mot den hägrande Mumindalen.

Under de frostnupna grangrenarna kan man lätt föreställa sig att en liten homsa tittar fram

Under de frostnupna grangrenarna kan man lätt föreställa sig att en liten homsa tittar fram

Samma känsla som när jag läste boken Sent i november får jag när jag i november vandrar genom Haga hage. Ånhammar med sitt läge mellan sjöarna Dunkern och Misteln är själva essensen av det vackra herrgårdslandskapet i Gnesta kommun. Ingenstans är ekhagarna och det betade landskapet mer storslaget och kulturtryggt. Det är ett landskap för människor danat under lång tid av mänsklig möda.

Haga hage - vilt och otämjt


Detta naturtips väg till Ånhammar går genom Haga hage, genom det vilda och otämjda landskapet för att vid reservatsgränsen sluta i det leende Sörmland. De två kontrasterna förstärker. Man känner sig som en liten homsa när man på några få meter kommer ut från den vilda mörka skogen ut i det öppna kulturlandskapet.

Haga hage är sedan 2004 naturreservat med syfte att skydda den örtrika och näringsrika granskogen där förutom gran även finns en del vidkroniga ekar och annat ädellöv. Framför allt ekarna minner om att detta är ett område som varit betesmark och som varit betydligt mer öppet tidigare. I denna skog finns en mängd av svampar, lavar och mossor som helt saknas i våra produktionsskogar. Här kan man hitta svampar med de spännande namnen Kandelabersvamp, Ullticka och Kötticka.

Svavelticka på ek

Svaveltickans framfart


Alldeles utanför reservatet, längs vägen in i området, kan man tydligt studera en annans svamps framfart. Här har en jättelik ek blåst av ett par meter ovanför marken och skapat en så kallad högstubbe. Orsaken till att eken blåst av är troligen flera men en av dessa är att en svamp, svaveltickan, har hjälpt till. Precis nedanför brottet kan man se den stora fruktkroppen som likt en jättelik bikaka breder ut sig.
Myror och svamp, svavelticka  med gemensamma krafter lyckats fälla den månghundraåriga eken.

Gröna mossmattor värda ett besök


Varför då åka till Haga Hage i november? Jag tycker att de gröna mossmattorna är väl värda ett besök. Sent i november när stora delar av naturen är brun förruttnelse strålar Haga hage och andra naturskogar av grön obändig livsvilja. Mattor av marktäckande mossor breder ut sig åt alla håll. Stillheten är påtaglig och ofta hörs bara trampet av någon borttravande älg eller avlägsna rop från korpar. Stanna gärna och andas. Den aromatiska skogsdoften är som starkast nu på hösten. Den som "Sent i november" vandrar genom Haga hage med öppna sinnen kommer hem stärkt och orkar med ytterligare en arbetsvecka i den grå november.

Vägbeskrivning.


Åk väg 57 till Stjärnhov. Följ skyltningen mot Ånhammar(vägen genom Gryts kyrkby). Någon kilometer innan Ånhammar vid Järna gård svänger ni mot höger in på en väg med skylt Öllösa 3. Första väg till vänster leder in mot naturreservatet. Reservatet är uppmärkt och ni kommer att finna en informationsskylt vid den stig som leder in i området.

Uppskatta hösten och läs gärna Tove Janssons bok. Snart är det advent och julstress, njut av höstlugnet så länge ni kan.

Bertil Karlsson
Miljöstrateg