2011-04-20

Konäset vid Båven

Sköna maj välkommen till vår bygd igen. Så är det äntligen maj igen med allt vad det innebär. För alla husägare betyder det nog tyvärr något helt annat än det man såg framför sig under långa kalla vinterdagar. När snön försvinner blottas en trädgård som inte alls motsvarar de bilder som visas i Weibullkatalogen. För att förverkliga sina drömmar (och helst vara steget före grannen) handlar det om att ge sig i kast med kirskål, de glupska liljebaggarna och alla de andra "ormarna i paradiset".

Ändra din målbild


Jag tycker att man kan unna sig att vara lite lat ibland. Kanske ska man inte säga lat utan man kan linda in det i ett av svenska språkets nya modeuttryck och berätta att man tänker, - Ändra sin målbild . Det uttrycket kan praktiskt nog betyda i stort sett vad som helst. Innan den du berättat för har förstått vad du menat när du sagt att du tillfälligt ska ändra din målbild denna vackra majdag kan du vara på god väg ut i en natur som inte ställer andra krav än att du förutsättningslöst ska njuta av "den sköna maj".
Vacker natur vid Båven

Vacker natur vid Båven

Mitt förslag är att man gör en utflykt till Konäset vid sjön Båven. Korna är sedan länge borta men området erbjuder en fin promenad genom skog ut till klippor med vid utsikt över Båven. De istidssvarvade klipporna som sommartid erbjuder fina bad kan nu i brytningstiden mellan vår och försommar ge solvärme och lä från en tidvis vass västanvind.
Klippor vid sjön Båven

Klippor vid sjön Båven

Konäset vid sjön Båven

Konäset ligger längs den lilla grusvägen som löper längs Båvens östra strand. Vägen är en utmärkt cykelväg som utgår från Bjursnäs vid Lockvattnet. Den passerar förbi gårdarna Stora Lergädet, Skeppet, Ullaberg och slutar vid Stjärnhov (eller tvärt om). Ser man på kartan får man intrycket av att man kan cykla med vattenkontakt, men så är det inte. Vägen slingrar en bit från stranden och bara här och där skymtar Båvens blåa vatten.

För att komma ned till sjön krävs en liten avstickare. Säkert finns flera fina smultronställen där man kan nå Båven men det enklaste stället är Konäset. Mellan gårdarna Skeppet och Ullaberg går vägen på ett smalt näs. På ena sidan ligger sjön och på den andra en våtmark med ett rikt fågelliv.

Här leder en stig ut mot Konäset. Först går man genom ett hav av vitsippor. Sipporna växer i skydd av hassel buskar. Landskapet berättar att här har vi en gammal beteshage. Längre fram på sommaren kan man säkert titta efter rara lundväxter i detta område. Ganska snart blir det kargare och stigen ringlar ut mot klippor där knotiga tallar bildar bård mot det öppna vattnet.

Ute på klipporna har man en vid utsikt över fjärdar och öar. Man ser västerut (till höger) den praktfulla högstammiga alskogen i Klubbakärret på Klubbahalvön. Utanför Klubbakyrka, den bergiga spetsen på Klubbahalvön ligger Hånö Gnesta kommuns största ö.

Fisktärna med ett glatt vårskri i näbben

Fisktärna med ett glatt vårskri i näbben

Återvändare

Väl kommen så här långt och nedsjunken i en solvarm klippskreva kan man låta tankarna löpa fritt och stort eller lokal och smått. När jag nu i april senast besökte Konäset gick tankarna till hur olika strategier djuren har för att överleva vintern. På vägen ut hade jag hört ett muntert grodbubbel både från våtmarken och sjön. Tydligen hade vattentemperaturen nu stigit så att grodorna vaknat och börjat tänka på artens fortbestånd.

Samtidigt hördes ett skri från sjön, det var vårens första fisktärna som kom klippande över vattenytan, troligen på väg för att inspektera sitt häckningsskär från i fjol.

Hur långt bort fisktärnan varit under vintern är svårt att säga men en god bit söder om ekvatorn i Afrika är det säkert, kanske så långt ned som Godahoppsudden. Nu är de i alla fall båda tillbaka vid Båven, den ena har summit någon meter upp från botten i våtmarken och den andra har flugit hundratals mil. Båda har dock uppnått samma syfte, de har överlevt vintern och startar nu ett intensivt sommarliv vid Båven.

Mitt tips inför maj är att göra som tärnan och grodan, njut av Båvenstranden vid Konäset.

Två kärleksfulla paddor

Två kärleksfulla paddor

Bertil Karlsson
Miljöstrateg Gnesta kommun