2011-08-19

Skogar och grottor kring Axala

Nu i augusti tycker jag det är ett bra tillfälle att ta oss till södra delen av Björnlunda socken. Vi ska till Axala och naturen kring Axala by.

Byn är den naturliga mittpunkten i detta område och så har det varit under lång tid. Här finns ett gravfält med skeppssättningar som visar att platsen varit bebodd åtminstone sedan yngre järnåldern.

I mer "modern tid" omnämns Axala för första gången 1345. Den gamla landsvägen slingrade säkert då som nu genom byn.

Landsvägen genom Axala.

Landsvägen genom Axala.

Stenvalvsbron vid Ökna


Vandringsleden  Eriksgatan, de gamla kungarnas väg går genom byn. Norr om Axala har Eriksgatan passerat den vackra stenvalvsbron vid Ökna. Stenbroar är spännande att titta på, inte minst för det fantastiska hantverket.

Tekniken som denna bro är uppförd med kallas välvd kallmur. Inget murbruk eller annat bindemedel har använts utan stenar har kilats in som ett halvcirkelformat valv. Tekniken är gammal och de första kända valvbroarna uppfördes av sumererna 2000 år före Kristus. Bron vid Ökna är "bara" från 1700-talet.

En kunglig förordning från 1754 påbjöd att stenbroar skulle byggas vid viktiga vägar i riket, som till exempel vägen från Gripsholm till Nyköping via Axala.

I Axala by är den tunga trafiken borta sedan väg 223, som Nyköpingsvägen nu heter, letts förbi men landsvägen är kvar och det är väl värt att ta en avstickare mellan gårdar och hus.

Här finns levande landsbygd och en promenad längs byvägen ger inte bara fina vyer över fält och ängar, här kan man också få uppleva något så unikt som råmande kor!

Stenbron vid Ökna

Stenbron vid Ökna

Biotopskyddsområdet vid Lidan


Strax norr om Axala ligger biotopskyddsområdet vid Lidan som jag tänkte att vi skulle besöka i detta naturtips.

Vad är då ett biotopskyddsområde? Unik och skyddsvärd natur kan skyddas på olika sätt med stöd av miljöbalken. Skyddet kan vara från stora nationalparker eller reservat till naturminnen. Naturminnen är mikroområden och kan vara enskilda träd eller föremål med så stort värde att de skyddas.

Biotopskyddsområden hamnar mitt i mellan. Det är oftast ett litet område med så särpräglad natur att de behöver ett skydd för framtiden. I ett landskap som är starkt påverkat av mänsklig aktivitet finns här och där små öar med relativt opåverkad miljö.

I det biotopskyddsområde som vi ska besöka är det Skogsstyrelsen som uppmärksammat en unik rasbrant och gett den ett skydd. Storleken är bara 0,4 hektar men det är ändå ett viktigt område för att skydda detta unika stycke natur.

I ett biotopskyddsområde behåller markägaren äganderätten till området men då skogsbruk inte är tillåtet utgår en ersättning till markägaren.

Biotopskyddsområdesskylt

Biotopskyddsområdesskylt

Grottorna vid Lidan


För att komma till Lidan svänger man in från väg 223 på en liten grusväg norr om Axala by vid en busshållplats märkt Lidan.

Har ni föresten tänkt på vilka kulturbärare busshållplatser är? Ofta finns ett lokalnamn angivet som man inte finner på någon av Trafikverkets skyltar. Grusvägen där vi svängt in är även vägen till Utnäsets naturreservat i Likstammen.
Nu ska vi inte så långt utan parkerar direkt när vi svängt av 223:an.

Gå in i granskogen och endast efter några meter anar man en dramatiskt brant bergvägg. Vi har på några få meter kommit in i en "John Bauer skog". Tjocka mossmattor breder ut sig. De stora granarna känns uråldriga och många döda träd har fallit till marken, tyngda av år. De fortfarande upprättstående träden är märkta av hackspettarnas intensiva födosökande.

Det mest spektakulära här är annars de stora block som slitits loss från bergsbranten och bildat det som brukar kallas "Grottorna vid Lidan". Det är det urbergsgrottor och kanske inte vad vi normalt tänker oss som djupa vindlade gångar i berget.

Men blockgrottorna är vackra och fantasieggande där de ligger övervuxna med djup mossa. Och nog kan man tänka sig ett litet Axala-troll som kikar ut ur skuggorna? Här vid de största blocken finns ett grävlinggryt där grävlingen får vara ersättning för eventuellt uteblivna trollobservationer.  

Det största biologiska värdet i området är mossorna. Skuggeffekten från den lodräta bergssidan i kombination med tät granskog skapar en perfekt miljö för mossor. Luftfuktigheten blir hög och gynnar mossor som fjädermossa, guldlocksmossa och kalkkrusmossa.

Just Kalkkrusmossan är spännande då den indikerar kalk, något som är ganska sällsynt i Axalaområdet. Förutom ovanliga mossor finns här också den lilla orkidén Knärot rapporterad. Jag spanar i blåbärsriset men ingen knärot vill visa sig, Här och där finns uppbökade områden som visar att vildsvinen varit i farten.

Många orkideer har knöliga näringssamlande rötter varför de lär vara begärliga för vildsvin. Det är inte omöjligt att orkidén slutat som grismat.

Grottor och skog

Grottor och skog

Utforska Axalaområdet


Nu i augusti föreslår jag att ni utforskar Axalaområdet. Från Gnesta går det utmärkt att ta cykelleden som ansluter till Eriksgatan vid Jakobsberg. Man kan också cykla eller gå Eriksgatan från Björnlunda söderut.

I området finner man många historiska minnesmärken och skiftande natur. Både kulturpräglad natur som den vid Axala by och mer vild natur runt grottorna vid Lidan.

Följer man grusvägen vidare efter grottorna mot Lundbynäs finns fler biotopskyddsområden och vid vägs ände börjar vandringsleden ut mot Utnäsets naturreservat. Där vandringsleden börjar finns en parkering och information om Utnäset.

Jag önskar er god tur i Axalaområdet och glöm inte svampkorgen.

Bertil Karlsson
Miljöstrateg