2022-05-23
Tornfalk i holk

Tornfalk - en skadedjursbekämpare

Att bjuda in en tornfalk som i motprestation mot en enkel bolåda hjälper till med att hålla efter möss är en typisk ekosystemtjänst.

Bjud in en skadedjursbekämpare du också

För ett par år sedan blev jag kontaktad av en gammal barndomskamrat, Per Dellrud, nu lantbrukare på Hallsta gård. Han hade deltagit i en studieresa för lantbrukare till södra Tyskland. På en av gårdarna som besöktes hade de satt upp tornfalksholkar där tornfalkarna häckade och som tack för bostaden höll de undan smågnagare. Per tyckte ett den idén kunde prövas även i Gåsinge-Dillnäs så han ringde och pratade med mig. Jag kan nu i efterhand villigt erkänna att jag var lite tveksam till projektet. Tornfalk finns i kommunen men den är inte vanlig och att locka den som medarbetare på Hallsta gård kändes ganska osäkert. Men projektet var värt att pröva så jag kontaktade ”mina byggare” på Åsbackas dagliga verksamhet, de som byggt de stiliga insektshotellen i Gnesta och som även bygger, bland annat fågelholkar, till avsalu. De tog sig an projektet och lite senare kunde jag hämta två stiliga häckningslådor som levererades till Hallsta. En holk kom upp och sedan hördes inte mer på ett par år förrän Per ringde nu i slutet av april. Nu var det falk i holken och ett par dagar senare ringde han och berättade att det inte bara var ett par, utan flera individer som kretsade runt bolådan. När jag senare besökte platsen verkade det som bostadskön hade stabiliserat sig till ett par och en hona satt och kikade ut över bokanten. Tornfalkar vill gärna bo lite för sig själva till skillnad från t.ex. rödfalken som till utseendet är mycket lik tornfalk men som gärna bor kolonivis på byggnader i Sydeuropa.

Ekosystemtjänst

Med ett lite finare ord kan vi konstatera att Per använt en ekosystemtjänst. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens olika ekosystem levererar till oss människor. Vi är beroende av dessa tjänster för vår överlevnad. Odling av växter, uppfödning av djur, jakt, fiske, bär och andra "vilda produkter", honungsproduktion/pollinering mm är ekosystemtjänster som ger oss livsmedel. Växterna ger oss syre, luftrening och vattenrening, jordens mikroorganismer ger oss jordmånsbildning och vi får naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt. Att bjuda in en tornfalk som i motprestation mot en enkel bolåda hjälper till med att hålla efter möss är en typisk ekosystemtjänst som kan vara värd att ta efter även på andra gårdar. Tornfalksholkar kan även sättas upp ute i naturen vid något fält. Om det inte finns någon holk tar tornfalken över någon annans avlagda bo, kanske förra årets kråkbo. Men med en holk kan man hoppas att få den lilla trevliga falken att bo hemma hos sig. Pröva gärna. Att bygga en holk är enkelt och en ritning kan hämtas från Naturhistoriska riksmuseet, se relaterad information

Bertil Karlsson

Miljöstrateg