2009-12-18

Vandra till en Ingvarssten i vinter

Vinter i Gnesta kommun. Förhoppningsvis kommer kylan så att vi kan ta oss till platser som kan vara svåra att nå på sommaren.

-Nu tror ni att jag tänker på någon ö dit man kan ta sig på is. Nej, jag tänker inte på en ö utan på en holme, en åkerholme. Denna speciella åkerholme finns i Dillnäs socken på gården Nibbles marker. Anledningen till att man bara bör besöka platsen på vintern är att den helt omges av odlad mark.

Ingvarsstenen vid Nibble

Ingvarsstenen vid Nibble

Som bekant är fält med växande grödor inte allemansrättslig mark. Visserligen kan man passa på att vandra över åkrarna direkt efter skörd. Stubbåkrar är tillåtna att gå på. Men då markerna har frusit blir allt så mycket renare och man slipper riskera att traska i kladdig lera eller nyspridd stallgödsel.

Varför vill man då ta sig just till denna plats?


Jo, här finns en mycket speciell runsten, en av de omtalade Ingvars-stenarna. Här finns historia och en spännande berättelse. Ingvar var en vikingahövding från Mälardalen som Ingvar drog iväg på vikingatåg i österled under åren 1036 — 1041.

Tyvärr för Ingvar, men som tur är för oss blev vikingatåget ett totalt misslyckande. Många som deltog dog. Resultatet av de många omkomna blev att 26 runstenar restes över de fallna. 24 i Svitjod (Mälardalen) och 2 i Östergötland. Om nu alla vikingarna kommit hem välbehållna hade historien glömts bort men som det nu är minner de 26 stenarna resta över Ingvars färdkamrater om den vådliga färden österut.

På Ingvarsstenen vid Nibble står ristat Bergner och Helga rejste sten denna efter Ulf sin son. Han entes med Ingvar. På stenen finns ett kristet kors och mellan korsets armar står Gud hjälpe själ Ulfs.

Ingvars öden berättas av många


Så långt fakta. Ingvars öden och äventyr har berättats av flera, mer eller mindre trovärdigt. Bland annat förekommer han i en isländsk saga och i en krönika från Georgien (av alla ställen).

Besöket vid Ulfs sten vid Nibble blir lite mer spännande om vi lever oss in i följande berättelse. Kanske inte helt sann men den är som det heter "byggd på historiska fakta". Det betyder att något uns av berättelsen är sanning medan annat kan få vara fria funderingar.

Ingvarsstenen vid nibble, detalj

Vad står det egentligen på Ingvarsstenen?

Påbud från kungen


Här, i denna i dag så lugna trakt, vid Nyckelsjöns strand kom en dag för nära 1000 år sedan ett påbud från kungen om ledung. Ledung innebar att en vapenför man i ett visst förutbestämt område skulle ställas till kungens förfogande på ett skepp. Från vår trakt utsågs Ulf. Kungen som kallade samman krigsfolk var kung Arnund av Svitjod och tanken med krigståget var att hjälpa kungens syster Ingeborg i Kiev.

Som ledare för flottan utsågs kungens släkting Ingvar den vittfarne. Upprinnelsen till hela företaget var att Ingeborg blivit gift med Jaroslav I av Novgorod. Efter en tid med interna strider i familjen hade Jaroslav tagit makten och satt nu som storfurste av Kiev. Det var oroliga tider, förutom avundsjuka släktingar hotades Ingeborg och Jaroslav av de vilda Petjenegerna.

Expeditionen slutade olyckligt


Ett turkiskt folkslag som ryckte fram österifrån och hotade de viktiga handelsvägarna mot Svarta havet. Ingvar och vår Ulf drog iväg och lyckades stärka Jaroslavs ställning i Kiev. Efter detta seglade de vidare österut till Svarta havet och vidare mot det Kaspiska havet. I den georgiska krönikan Kartlis Cxovreb har på senare tid hittats uppgifter om Ingvars besök i landet. Hela expeditionen slutade dock olyckligt för de våra. Ingvarståget gick under efter strider i Georgien mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Som brukligt var på denna tid var det inte striderna som tog så många liv utan merparten av de överlevande från slagfälten avled i sjukdom.

När man står mitt i det stilla vinterlandskapet och blickar ut över fälten som i mjuka kullar möter Nyckelsjön är det svårt att föreställa sig att just härifrån utgick en av Sveriges första fredsbevarande (????) styrkor. Man kan på goda grunder ana att det fanns starka ekonomiska motiv för Ingvars resa österut där de viktiga handelsvägarna hotades. Tyvärr är detta än i dag 1000 år senare en realitet.  Var och hur freden försvaras beror ofta mer på områdenas "ekonomiska värde" än de reella behoven bland befolkningen.  

Hur kommer du till Ingvarsstenen?


För att komma till Ingvarsstenen vid Nibble kör man från Gnesta mot Vängsö. Kör rakt fram mot Laxne. Efter att ha passerat Lifsingeån håll utkik efter en blå sevärdhetsskylt med texten  Hällristningar. Parkera med förstånd, sikten är dålig där den lilla gångvägen mot ristningarna går in. När ni efter ca 100 m kommer fram till de öppna fälten går ni ned mot höger och följer sedan diket i riktning mot Nyckelsjön. Rakt fram ser ni siluetten av en imponerande rönn. Invid denna rönn finns Ingvasstenen.

Kulturvandring


Gör en kulturvandring i det öppna landskapet i december. På vägen till runstenen kan ni även passa på att titta efter varfågel, en vintergäst från norr som brukar kunna sitta på elledningarna i landskapet. Ormvråk och stora flockar med björktrastar finns också i omgivningarna. Just 2009 verkar vara ett fantastiskt björtrastår.

God tur —men vänta tills det leriga åkrarna har frusit.


Bertil Karlsson
Miljöstrateg