2023-01-25

Vinterfåglar inpå knuten

Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. 2022 deltog 19 300 fågelbord.

Det börjar bli tradition med ett upprop om Sveriges största manifestation för fågelräkning, kampanjen Vinterfåglar inpå knuten

Först en liten repetition vad det handlar om. Vinterfåglar Inpå Knuten är BirdLife Sveriges (tidigare Sveriges Ornitologiska Förening) största enskilda evenemang. Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. 2022 deltog 19 300 fågelbord.

När man räknar sina fågelarter och dess antal gör man en aktiv miljöövervaknings-insats av ett slag som skulle vara helt omöjlig om inte alla frivilligt deltog. Resultatet av räkningen ger forskningen ett fantastiskt underlag att kunna läsa av trenderna och tillstånd i naturen. Att få in data från över 19 000 fågelbord runt om i landet är helt unikt.

Under längre kalla perioder brukar de känsligaste arterna dö. Det handlar om fåglar som egentligen borde ha flyttat söderut under hösten men som gör ett försök att övervintra. Denna vinter som mest varit mild kan vi nog räkna med att få rapporter om både rödhake och gärdsmyg, två arter som inte brukar klara längre köldperioder. En nackdel med det varma vädret kan vara att många fåglar söker föda i naturen och inte vid fågelborden. Vi får se när resultaten presenteras vilken effekt vädret kommer att få.

Räkningen i Gnesta kommun 2022

Gnesta hävdade sig väl förra året, 77 rapportörer (fågelbord) rapporterade 4 036 individer. Det är alltid talgoxe i topp följd av blåmes. Men vem blir trea? Det kan variera, så vi får se vilken art det blir.

Var med i räkningen

Vinterfåglar inpå knuten 2023 pågår från gryningen fredagen 27 januari och avslutas på kvällen måndagen 30 januari. Allt ni behöver veta om hur det går till och hur man rapporterar framgår av instruktionerna på BirdLife Sveriges hemsida, se relaterad information. Gå in på denna sida och registrera dig så kommer rapporteringen att gå smidigt när helgen närmar sig. Har du rapporterat tidigare finns dina uppgifter sparade. Det går också att registrera/ rapportera på en pappersblankett. Men för miljöns skull hoppas jag att alla väljer det elektroniska alternativet.

På BirdLife Sveriges hamsida finns även möjlighet att ladda ner en app för rapportering. Appen som heter Vinterfåglar inpå knuten innehåller också läten och bilder på de flesta fåglar som kan tänkas förekomma. Den är givetvis gratis.

Blåmes på fågelmatare

Jag hoppas på många rapporter från Gnesta kommun så ta en stund av din helgledighet och notera vad du ser vid din fågelmatning. Det handlar inte om att man måste ha sin matning under ständig bevakning utan det räcker bra om man räknar igenom några gånger och noterar högsta antalet av de arter ni ser. Jag återkommer med en rapport om hur det gick i Sverige i allmänhet och i Gnesta kommun i synnerhet.

Bertil Karlsson
Miljöstrateg