Bild på Art Lab Gnestas innergård och växthus.

Art Lab Gnesta

Art Lab Gnesta är platsen där det sker experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. I det gamla bryggeriet hittar du utställningar, workshops, samtal och konstevenemang.

Här skapas möten mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt. Art Lab Gnesta håller till i det gamla bryggeriet i Gnesta, där det finns ateljéer, mötesrum och konsthall.

Du hittar utställningar, workshops, publikationer, samtal och andra evenemang både i huset, i det offentliga rummet och hos samarbetspartners. I deras ateljéprogram bjuds konstnärer in för att utforska och producera ny konst som ger bränsle åt diskussionen om vår samtid och dess utmaningar.

Utställningsprogrammet gestaltar dessa frågeställningar genom inbjudna konstnärers arbete. Med fötterna i det sörmländska stationssamhället Gnesta och med blicken fäst utåt är detta en plats för produktion, presentation och diskussion.