Dammhagen

Strax norr om Stjärnhov, vid Kyrksjöns strand, ligger badplatsen Dammhagen. En välbesökt badplats som ligger vackert i en sluttning ner mot vattnet.

Cirka 2 kilometer norr om Stjärnhov hittar du Dammhagens badplats. Badplatsen sköts och underhålles av föreningen Stjärnhovs Idrottsklubb. Föreningen anordnar simskola på sommarlovet. I anslutning till badplatsen ligger också Dammhagens idrottsplats med en fin fotbollsplan. GPS-koordinater: 6552050, 614315

Här finns:

  • Sandstrand
  • Badflotte
  • Bryggor
  • Livräddningsutrustning
  • Hjärtstartare
  • Toaletter
  • Grillplats
  • Gräsmattor
  • Kanotuthyrning
  • Beachvolleyplan

Hur är vattenkvaliteten?

Gnesta kommun tar regelbundet prover. Vattnet kontrolleras främst på bakterier och algförekomst. Prover tas en gång i månaden under badsäsongen.

Tänk på säkerheten

Att vistas i vattnet, vid strandlinjen eller på bryggan är under eget ansvar. Har du barn så har du eget ansvar för barnen. Låt aldrig barn under 12 år vara själva vid vattnet! Att dyka från en brygga kan vara farligt. Du måste själv förvissa dig om att det är djupare än 2,7 meter från vattenytan. Det kan skilja mycket mellan låg vattennivå och hög vattennivå. Finns det en skylt med dykförbud, då är det inte tillräckligt djupt.