Natenbadet

Mitt i centrala Stjärnhov ligger badplatsen Natenbadet. Här kan du ta ett bad under varma sommardagar om inte en omgång på utegymmet lockar.

Natenbadet hittar du i Stjärnhov bakom Ica-butiken. Badet ligger cirka 20 kilometer från Gnesta. Det är lätt att ta sig hit kommunalt med buss från Gnesta station och bussarna stannar i närheten av badplatsen. Gnesta kommun har ett tillsynsansvar för bryggor, livräddningsutrustning, tömning av sopor, latrin, gräsklippning och vattenanalyser. Badplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Här finns:

  • Sandstrand
  • Bryggor
  • Utegym
  • Omklädningshytt
  • Torrdass
  • Livräddningsutrustning
  • Ramp för rullstol
  • Lekplats
  • Grillplats
  • Brygga för småbåtar

Hur är vattenkvaliteten?

Gnesta kommun tar regelbundet prover. Vattnet kontrolleras främst på bakterier och algförekomst. Prover tas en gång i månaden under badsäsongen.

Tänk på säkerheten

Att vistas i vattnet, vid strandlinjen eller på bryggan är under eget ansvar. Har du barn så har du eget ansvar för barnen. Låt aldrig barn under 12 år vara själva vid vattnet! Att dyka från en brygga kan vara farligt. Du måste själv förvissa dig om att det är djupare än 2,7 meter från vattenytan. Det kan skilja mycket mellan låg vattennivå och hög vattennivå. Finns det en skylt med dykförbud, då är det inte tillräckligt djupt.