Ett konstverk i skogen.

Art in the green box

Denna skulpturstig är en friluftsutställning längs med Sörmlandsleden, med utgångspunkt från Skottvångs gruva. Skulpturstigen är öppen för alla 365 dagar om året – dygnet runt.

Utställningen startade 2011 och är en permanent året runt utställning som förnyas och växer för varje år, bestående av ett trettiotal verk av dryga tjugotalet konstnärer.

Art in the green box är en utställning om så väl stad och land som konstens villkor i olika miljöer. Gnesta konsthall är tvärtemot vad man kanske skulle tro allt annat än en institution. Det grundades som ett icke vinstdrivande, konstnärsdrivet galleri på Östra Storgatan 6, 2009 och fungerar idag som en hemlös plattform för samtidskonst. Som sådan har Konsthallen gjort samarbeten i både Stockholm, Köpenhamn, Hamburg, Berlin och Belgrad. Art in the green box ständiga förnyelse och utveckling är idag konsthallens enda lokala åtagande och aktivitet.

Det är troligen Sveriges om inte enda, så största helt ideellt drivna skulpturpark under ständig förändring i unik, och kulturhistorisk viktig miljö. Vi välkomnar så väl gamla som nya besökare till detta möte mellan konst och natur, öppet dygnet runt, 365 dagar per år och hoppas att upplevelsen ska både inspirera och öppna ögonen för så väl konsten som den vackra naturen omkring oss.