Kulturarv

Gnesta ligger i ett landskap som har varit bebott sedan tidig stenålder. Från denna tid finns det fortfarande många spår kvar i naturen såsom stenrösen, hällristningar och fornborgar.

Även hembygdsgårdar, slott, kyrkor och andra byggnader är en del av vårt kulturarv.