Kattnäs kyrka med fält i förgrunden.

Kyrkor

I Gnesta kommun finns det sju olika kyrkor som är uppdelade mellan två olika församlingar. En del av kyrkorna i församlingarna uppfördes redan på 1100-talet.

Kontakta respektive församling för mer information kring tillgänglighet, öppettider eller om du har andra frågor som gäller kyrkans verksamhet. Den ena församlingen är är Frustuna församling. Där ingår Frustuna-, Kattnäs- och Torsåker kyrka.

Den andra församlingen är Daga församling och där ingår följande kyrkor; Gryts-, Björnlunda-, Gåsinge- och Dillnäs kyrka. Det finns också Ådalskyrkan som är en frireligös kyrka.

Svenska kyrkan anordnar ofta konserter och kulturevenemang med allt från större konserter till solister.