Ett timrat rött hus på Ullevi hembygdsgård.

Ullevi hembygdsgård

På vägen mellan Gnesta och Laxne finns denna fina hembygdsgård. Här firas storslagna midsommarfiranden.

Hembygdsgården i Gåsinge-Dillnäs är belägen i Ullevi by, avtagsväg västerut från vägen mellan Gnesta och Laxne. Dess egentliga namn är Sörgården i Ullevi och tillfördes föreningen genom donation av fröken Eva Andersson, Hammersta, samma år som föreningen bildades, 1947.
På fastigheten fanns då bostadshus, ladugård och visthusbod. Bostadshuset består av kök, en liten kammare och ett större rum.

Idag hittar du en loge som kan hyras för privata fester, själva gammelgården, en smedja och en vitshusbod. Hembygdsgården drivs av Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening.