Bild på en torparfamilj från Åkers bergslag

Bild: Sörmlands Museum

Åkers bergslag och historien om bruket

På 48 röda vimpelprydda stolpar runt om i Åkers bergslag berättar vi historien om järnets väg från malm till kanon och om människorna som bott och arbetat på bruket.

Det är historien om järnets väg från malm till kanon. Från gruvan till masugnen och gjutformen och vidare ut på marknaden. Från slutet av 1500-talet till idag. Det är också historien om alla de människor som har bott och arbetat här. Om torparna som kolade på skogen, om gruv-arbetarna, bruksarbetarna, tjänstemännen och herrskapsfolket. Vid bruket arbetar man fortfarande med gjutjärn. Åkers-gruppen är den största tillverkaren i världen av valsar till stålindustrin.

Vi får också följa ett modernt samhälles framväxt under 1900-talet. I det här fallet heter samhället Åkers styckebruk men i stort sett samma berättelse kunde ha berättats om en rad orter i Sverige.

48 skyltar i Åkers bergslag

De vimpelprydda stolparna finns på olika platser. Bland annat inne i samhället, vid styckebruket, vid Skottvångs gruva och på några platser till. Utställningen är öppen dygnet runt, alla dagar om året. Skyltarna består av tryckt text och bild. Stolparna är placerade så att utrymme finns för att läsa, se relaterad info. Historien i Sörmland i Åkers bergslag är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Gnesta kommun.