Bild på en röd vimpel

Historien i Sörmland finns i Gnesta

På 27 röda vimpelprydda stolpar runt om i Gnesta berättar vi historien om stationssamhället och infrastrukturen. Historien i Sörmland i Gnesta är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Gnesta kommun.

Skyltarna handlar bland annat om de tekniska system som är nödvändiga för ett samhälle ska fungera idag. Det handlar också om hur ett stationssamhälle växer fram. Om hur landsbygd förvandlas till ett tätbebyggt samhälle tack vare järnvägen. När rallarna hade lagt rälsen och stationen var byggd, då började Gnesta tätorts historia.

Det var många nya samhällen som bildades där stambanan drogs fram. Gnesta är ett exempel. Flen, Katrineholm och Hallsberg är andra. Runt stationen växte industri och handel och många människor flyttade dit. Och med samhällets utveckling följde de tekniska system som vi idag är helt beroende av. Det vi brukar kalla infrastruktur.

En folder om Gnestas spår, rör och ledningar finns att hämta utan kostnad på servicecenter, Marieströmsgatan 3, Gnesta.