tre barn och en vuxen som hoppar i vattnet

Sommar och bad

I kommunen finns sex kommunala och ännu fler naturliga badplatser där du kan svalka dig i värmen. Vid tre av badplatserna visar vi här aktuell temperatur.

Varje badplats har en egen informationsida, där du hittar information om exempelvis tillgång till toalett, brygga eller parkering.

Hur är vattenkvaliteten?

Vi tar regelbundna vattenprover på Gnestas sex kommunala badplatser, där vattnet i huvudsak kontrolleras på bakterier och algförekomst. Prover tas en gång i månaden under badsäsong (21 juni–15 augusti). På Frösjöstrands badplats och Klämmingsbergsbadet tas vattenprover varannan vecka.

Det senaste badvattenprovet för Frösjöstrands badplats visar på tjänligt badvatten. Proverna togs måndag den 24 juni.

Här hittar du de senaste provsvaren

Du hittar de senaste provsvaren för Gnestas kommunala badplatser på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs också mer om:

Hur varmt är det i vattnet?

Vi har sensorer vid badplatserna Frösjöstrand, Klämmingsberg och Laxne. De mäter vattentemperatur varje timme och skickar datan vidare till en databas. Sensorerna sitter monterade på cirka en meters djup i sjöarna.

Till aktuell information om vattentemperaturerna Länk till annan webbplats.

Hundar och badplatser

Enligt Gnesta kommuns lokala ordningsföreskrifter får hundar inte vara på allmänna badplatser under perioden 15 maj–15 september. Intill Klämmingsbergsbadet finns det en badplats för hundar. I övrigt finns det många möjligheter att bada med hunden i kommunens övriga sjöar.