Laxnebadet

Vid sjön Klämmingens strand, mitt i orten Laxne, hittar du denna mysiga badplats – Laxnebadet.

Badplatsen ligger mitt i Laxne, cirka 17 km från Gnesta. Ett dopp i sjön Klämmingen med sitt otroligt fina badvatten och med en härlig sandstrand lockar många barnfamiljer. Hit kommer du med bil eller buss som avgår från Gnesta station. Här finns det sittgrupper, grill, nya fotbollsmål på grusplanen och gungbräda. Ta med picknick och tillbringa en skön sommardag mitt i Laxne. 

Här finns:

  • Sandstrand
  • Brygga
  • Grillplats
  • Livräddningsutrustning
  • Hjärtstartare
  • Toalett

Hur varmt är det i vattnet?

Vi har sensorer vid Laxnebadet som mäter vattentemperatur varje timme och skickar datan vidare till en databas. Sensorerna sitter monterade på cirka en meters djup i sjön.

Aktuell information om vattentemperaturen Länk till annan webbplats.

Hur är vattenkvaliteten?

Gnesta kommun tar regelbundet prover. Vattnet kontrolleras främst på bakterier och algförekomst. Prover tas en gång i månaden under badsäsongen.

Tänk på säkerheten

Att vistas i vattnet, vid strandlinjen eller på bryggan är under eget ansvar. Har du barn så har du eget ansvar för barnen. Låt aldrig barn under 12 år vara själva vid vattnet! Att dyka från en brygga kan vara farligt. Du måste själv förvissa dig om att det är djupare än 2,7 meter från vattenytan. Det kan skilja mycket mellan låg vattennivå och hög vattennivå. Finns det en skylt med dykförbud, då är det inte tillräckligt djupt. Upptagning och isättning av båt är ej tilllåtet på badplatsen.