Nyckelsjön

Åker du strax norr om Gnesta, förbi Vängsö flygfält, så kommer du till Nyckelsjön. En liten, enkel badplats i en vacker natur.

Cirka 15 km norr om Gnesta hittar du Nyckelsjöns badplats. Åk förbi Vängsö flygfält mot Blacksta. Det finns en liten parkering vid vägen och därifrån kan du följa det gamla traktorspåret ner till badet. Sjön är inte speciellt djup vilket gör att det är en behaglig badtemperatur.

Här finns:

  • Sandstrand
  • Bryggor
  • Omklädningsrum
  • Torrklosett

Hur är vattenkvaliteten?

Gnesta kommun tar regelbundet prover. Vattnet kontrolleras främst på bakterier och algförekomst. Prover tas en gång i månaden under badsäsongen.

Tänk på säkerheten

Att vistas i vattnet, vid strandlinjen eller på bryggan är under eget ansvar. Har du barn så har du eget ansvar för barnen. Låt aldrig barn under 12 år vara själva vid vattnet! Att dyka från en brygga kan vara farligt. Du måste själv förvissa dig om att det är djupare än 2,7 meter från vattenytan. Det kan skilja mycket mellan låg vattennivå och hög vattennivå. Finns det en skylt med dykförbud, då är det inte tillräckligt djupt.