Näckrosleden

Näckrosleden

Den vita näckrosen, Sörmlands landskapsblomma, har fått ge namn åt denna cykelled som slingrar sig genom det sörmländska landskapet.

Du cyklar genom ett kulturlandskap som präglas av hagmarker med vackra lövträd och rika blomsterängar. I Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, kallade hon området för ”den sköna lustgården”.

Näckrosleden är totalt 70 mil lång och dragen i en stor cirkel runt Sörmland och består av 14 olika etapper som tar dig runt.

Det förekommer sträckor och passager med låg trafiksäkerhetsstandard på Näckrosleden. Bland annat förekommer cykling i blandtrafik på vägar med mycket trafik och höga hastigheter, inklusive mötesfri väg.

Läs mer om etapperna, trafiksäkerheten och besöksmål längst sträckan här:

Visit Sörmland.se/cykla Länk till annan webbplats.