Sevärdheter

Gnesta ligger i ett landskap som har varit bebott sedan tidig stenålder. Från denna tid finns det fortfarande många spår kvar i naturen såsom stenrösen, hällristningar och fornborgar.  

Mellan Åkers styckebruk och Gnesta ligger det område som nu kallas Åkers Bergslag, ett naturskönt vildmarksområde i nordöstra Södermanland. Härifrån hämtades malm, träkol, kalk och arbetskraft till masugnarna i Åkers Styckebruk, som är ett av Sveriges äldsta ännu levande företag, grundat 1580. Här göts kanoner fram till 1866. I Åkers Bergslag finns idag många sevärdheter som belyser järnhanteringens historia. Vid Skottvångs gruva kan du besöka ett område som varit aktivt inom järnmalmsbrytning i över 400 år. 

Gryts och Frustuna kyrka är två av flera medeltida kyrkor som du kan besöka och som används till gudstjänster. Av Sörmlands över 400 slott och herrgårdar, de flesta byggda under 1600- och 1700-talet, finns några i Gnesta kommun.