Skottvångs gruvmuseum

Museer

I Gnesta kommun finns det några ideellt drivna små museum. Här finns allt för den gruvintresserade till dig som vill veta mer om Gnesta-Kalle.

Runt om i kommunen hittar den historieintresserade en hel del. Är du intresserad av hur gruvdriften såg ut uppe i Åkers Bergslag eller är du intresserad av ljusets historia så finns det något för dig. Här har vi listat de museer som finns i kommunen. Några har begränsade öppettider och du kan behöva boka ditt besök i förskott. Det finns också tre hembygdsgårdar där du också kan se hur det var förr i tiden. Se relaterad info.

Skottvångs Gruvmuseum

I museet finns främst föremål och bilder med anknytning till gruvarbetet och kolningen, men också en del från vardagslivet i skogsbygderna. I utställningen får man möta gamla gruvarbetare, både i bild och i text men också i ljudform med berättelser från gruvan. Mitt i rummet står en stor tunna i smide och ek med järnmalm – för att besökarna ska få känna på det som skapade förutsättningarna för Skottvång. I den nyrenoverade gruvlaven hänger stora bilder från gruvarbetet bakom den gamla tunnan, och i ena hörnet står tryckluftsborren undanställd efter sista skiftet.

Gruvmuséet har öppet söndagar fram till midsommar och därefter är det öppet tisdag till söndag klockan 12.00-17.00. Museet har sedan öppet hela sommaren fram till och med den 31 augusti.

Gustafsviks levande ljus & café

I anslutning till cafeet på Gustafsvik finns en unik samling av gamla ljus och ljus-historiska föremål, bland annat från liljeholmens stearinljusfabrik. Här kan du också se vackra reklamaffischer och gamla ljusstakar. I ljusboden kan du köpa ljus i allehanda former och färger.

Kyrkomuseum vid Frustuna kyrka

Lokalen ligger i Frustunas gamla kyrkstall, bygd på 1860-talet. Undervåningen rymmer idag lokaler för vaktmästeriet. Muséet blev klart 1996 efter en stor ideell insats av församlingsbor, och i samarbete med Frustuna hembygdsförening.

Kyrkomuseet på vinden är indelat i två rum. I det första rummet finns en bland annat liten skolsal och Frustuna sockens gamla hästdragna likvagn som användes vid begravningar fram till sekelskiftet 1900. Det inre rummet visar Frustuna kyrkas utseende innan renoveringen 1939-1940 då den tidigare nygotiska stilen återställdes till inredningen från 1700-talet. Förutom predikstol, altartavla och orgel rymmer också rummet ett fantastiskt blyinfattat  glasfönster, ritat av Liljekvist och skänkt till Frustuna kyrka i samband med restaureringen 1897 av grevinnan på Södertuna Ebba von Eckerman född Halwyl. Museet öppnas på begäran, kontakta expeditionen på telefon: 0158-221 00

Gryts kyrkomuseum

I nordöstra hörnet av den ursprungliga kyrkogården runt Gryts kyrka ligger denna gamla bod som numer är ett litet museum. Boden är byggd av grova stockar, utvändigt rödmålad med en välvd port som behandlats med tjära och kimrök. Det lilla huset användes från början som gravkapell, framför allt för de minst bemedlade från den närliggande fattigstugan. Du kan även kontakta pastorsexpeditionen i Daga församling på telefon: 0158-200 23.

Gnesta Kalles museum

Rune Gnestadius, känd som Gnesta-Kalle var en svensk radio- och TV-producent, programledare, dragspelare och kapellmästare. Kerstin Gnestadius har skapat ett museum till minne av sin man som finns på Frustuna Hembygdsgård i centrala Gnesta. För visning ring: 0158-106 20

Ånhammars lantbruksmuseum

På Ånhammars gård i Stjärnhov finns det gamla bruksföremål att betrakta från forna dagar. Ägarna på gården har samlat in historiska föremål med anknytning till gården och vidare skapat ett museum av dessa. De flesta föremål har anknytning till Ånhammars säteri och familjen von Stockenström. Föremålen representerar till stor del den utveckling som skett på gården från bondesamhället till dagens samhälle, och idag finns där drygt 2000 föremål att betrakta. Samlingarna innehåller allt från lantbruksredskap, verktyg, sporttillbehör, bruks- och finvagnar till hushållsredskap och hovkläder.