Avgifter Elektron

Elektron består av två lokaler som kan hyras av föreningar, privatpersoner och företag. A-salen har biosittning med scen och B-salen är en stor möteslokal som kan nyttjas till bland annat fest och möten.
Alla avgifter justeras årligen 1 januari.

Avgifter A-salen

Seniorföreningar och föreningar
barn och ungdomsverksamhet

110 kronor per timma

Föreningar registrerade i Gnesta kommun

180 kronor per timma

Repetitionstid för scenkonstföreställningar

110 kronor per timma

Företag och föreningar som inte är registrerade i
Gnesta kommun

480 kronor per timma

Intern verksamhet alla förvaltningar dagtid, kl 8-17

Gratis

Intern verksamhet alla förvaltningar kväll, kl 17-01

110 kronor per timma

Privatpersoner

220 kronor per timma

Icke godkänd eller utebliven städning

Faktisk kostnad från
upphandlad städfirma

Utlöst larm

2000 kr per larm

Avgifter B-salen

Seniorföreningar och föreningar
barn och ungdomsverksamhet

110 kronor per timma

Föreningar registrerade i Gnesta kommun

180 kronor per timma

Repetitionstid för scenkonstföreställningar

110 kronor per timma

Företag och föreningar som inte är registrerade i
Gnesta kommun

480 kronor per timma

Intern verksamhet alla förvaltningar dagtid, kl 8-17

Gratis

Intern verksamhet alla förvaltningar kväll, kl 17-01

110 kronor per timma

Privatpersoner

220 kronor per timma

Icke godkänd eller utebliven städning

Faktisk kostnad från
upphandlad städfirma

Utlöst larm

2000 kr per larm