Ny sporthallen vid Hagstumosse

Gnesta kommun växer så det knakar och vi följer utvecklingen. Vi bygger därför en ny sporthall som planeras att invigas till årsskiftet 2019/2020

Invigningen av Gnesta sporthall är den 18 januari 2020 kl 12.00

Tisdagen den 18 juni 2019

Nu reser Peab stommen toll sporthallen och enorma limträbalkar läggs på plats.
Bilder finns på Instagram @gnestafritid

Tisdagen den 14 maj 2019

Nu är sporthallsgolvet gjutet och armering, isolering och slingor för golvvärmen är på gång till omklädningsrum, förråd och entré börjar ta form.

Snart dags att gjuta första etappen på den nya sporthallen

Vi närmar oss den första gjutningen av sporthallen.

Onsdagen den 10 april 2019

Vad händer, hur går det? Frågor som jag som fritidschef får ofta och svarar
- det går bra, men det syns inte så mycket för ögat! Men från och med nu kommer det att komma statusuppdateringar på hemsidan, för nu går det undan.

PEAB är det företag som bygger Gnesta Sporthall och har nu sin bodetablering och byggnadsarbetare på plats. Finjustering av markarbeten där bottenplattan ska gjutas har genomförts och vecka 16 gjuter man etapp 1 av 3.

Torsdagen den 5 juli 2018

Nu är det fritt fram att motionera på den nya dragningen av elljusspåret som är bakom sporthallens placering. Belysningen beräknas vara installerat och klart under sensommaren.

Den 2 juli inträffade det ett mindre skred av befintlig mark vid parkeringen, detta orsakades av att bergkrossets blev lite för tungt. Under vecka 28 kommer det att återfyllas med dessa massor där sporthallen ska stå, och då lättar trycket på befintlig mark.

Onsdagen den 13 juni 2018

Vad är det som låter vid Hagstumosse? Jo, just nu krossas det berg som sprängts bort. Krosset kommer sedan att användas för det fortsatta markarbetet för att minimera transporterna på Sigtunavägen. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 25.

Onsdagen den 16 maj 2018

Nu är det full fart på sprängningsarbetet.

Sprängning pågår!

Onsdagen den 2 maj 2018

Under vecka 19 kommer sprängningsarbetet påbörjas och beräknas pågå i ca 2 - 3 veckor. Efter dessa veckor kommer det att krossa berget, vilket kan orsaka lite oväsen, men minskar antalet tunga transporter på Sigtunavägen.

Belysningen på elljusspåret är för tillfället bortkopplat i väntan på att sprängningen blir klar och byggstaket kan sättas på plats. Därefter dras det nya spåret med belysning om. Tur att vi går mot ljusare kvällar!

Fredagen den 20 april 2018

Nu är skogen där sporthallen ska stå ett minne blott och berget som ska bort är väl synligt.

bild på tillfällig sträckning över motionsspåret.

Torsdagen den 12 april 2018

Entreprenören påbörjar nu den nya sträckningen av motionsspåret och det upplevs osäkert att ha motionärer som rör sig längs den gamla sträckningen när det är stora maskiner som arbetar och förflyttar sig på området. Motionärerna kommer tillfälligts att ledas om tills dess att den nya spårsträckningen är klar om några veckor.

Det kommer att sitta en karta vid båda ändarna av spåromledningen och pilar som visar vägen vid riktförändringar.

Nya sporthallen påbörjas

Den 29 mars 2018. Nu börjar arbetet med den nya sporthallen vid Hagstumosse. Redan vecka 15 (måndagen den 9 april 2018) planerar entreprenören NCC att påbörja etableringen i området för att kunna sätta igång med arbetet.
Den nya sporthallen ska byggas i naturområdet mellan 57:an och befintlig parkering vid Gnesta ishall, Hagstumosse. 

Under byggtiden kommer naturområdet och parkeringen att vara byggarbetsplats. En tillfällig parkering för besökare till Hagstumosse görs i ordning på delar av befintlig grusplan. Detta då byggbodar och annat som behövs för bygget kommer att ta nuvarande parkering vid ishallen i anspråk.

Under byggtiden kommer avverkning av skog och sprängningsarbeten att göras. Det blir viss ökad trafik av tunga transporter. För att minska transporterna i området kommer de bortsprängda bergmassorna att krossas och återanvändas i bygget av sporthallen.

Motionsspåret kommer att dras om i en slinga bakom den nya sporthallen och starten kommer att flyttas till grusplanen.

När sporthallen är klar och byggbodarna flyttats bort kommer den gamla parkeringsytan att iordningställas och bli en ny parkering.

Information till boende och berörda föreningar kommer att ske löpande under byggtiden. 

Gnesta kommun har tillsammans med berörda föreningar i kommunen, genom bland annat studiebesök i andra kommuners anläggningar, bestämt vilka funktioner som den nya sporthallen ska ha.

Den nya sporthallen vid Hagstumosse blir en fullstor spelyta om minst 20 x 40 meter anpassad för matcher med ljudanläggning och resultattavla. Den kommer att ha 500 sittande läktarplatser med möjlighet att inrymma 1000 personer totalt. Det kommer också finnas omklädningsrum, domarrum med könsuppdelade omklädningsrum, förråd, föreningslokal och café med sittplatser. Anläggningen kommer vara anpassad för att kunna inhysa andra event med dörrar för transport av skrymmande utrustning. Sporthallen kommer vara tillgänglighetsanpassad.