Natur, bad och fritid

Gnesta kommun ligger mitt i landskapet Södermanland. Från norr till söder finns stora kuperade skogsområden för bär- och svampplockning. I dalgångarna skapar jordbruket ett levande odlingslandskap.

Norra delen av Gnesta kommun, ingår i den så kallade Mälarmården och består till största delen av höglänta skogsområden med höjder kring 90 meter. I skogsmarkerna där Sörmlandsleden och kanotlederna skapar tillgänglighet finns de många skogssjöarna med friskt vatten fjärran från övergödning och algblomning. Även de södra delarna av kommunen är till största delen skogsbeklädda.

Mellan dessa skogsbygder ligger uppodlade områden med små och medelstora gårdar. Jordbruket är levande och kommunen är till stor del förskonad från trädplanteringar på åkermark. Fortfarande finns djurgårdar, vilket gör att många äldre betesmarker hålls öppna av djuren. Gnesta kommun har även sin del av herrgårdarnas Södermanland där ädellövskogen i samklang med omgivande naturtyper skapar Den underbara lustgården.

Gnesta kommuns kanske främsta kännemärke är sjörikedomen. En dryg sjättedel, cirka 180 sjöar, av inlandskommunen Gnesta är täckt av större eller mindre sjöar. Det finns badvikar, skridskoleder eller paddelvatten för alla.
 
Till denna natur som inbjuder till stilla kontemplation eller som språngbräda till äventyrsturism inbjuder vi dig. Välkomna att ta del av naturen i Gnesta kommun.