Eriksgatan

Genom att rida Eriksgata som kungen blev erkänd av landskapets lagmän och invånare, en bekräftelse på tronvalet i Uppsala. Eriksgata är den färd som den nye kungen gjorde genom rikets viktigaste landskap enligt de svenska medeltidslagarna.

Eriksgatan har sannolikt sitt ursprung i Svearikets uppkomst under 1000- och 1100-talen e.Kr. Den sörmländska Eriksgatan, som utgår från Strängnäs via Björnlunda, passerar utkanten av Gnesta vid Hållsta gård och sedan via Uppsa kulle mot Kolmården. Att Eriksgatan följer en urgammal färdled och den ursprungliga Eriksgatan styrks bland annat av ett antal runstenar från vikingatiden (800-1050 e.Kr.)

I Gnesta sträcker sig Eriksgatan från Björnlunda hembygdsgård i Björnlunda socken till Aspa i söder, en strecka på 21 km. Om du istället för att starta i Björnlunda väljer att starta i Gnesta, vid Vackerby hage intill väg 830 mot Nyköping, når du Eriksgatan nära Karlslund. Eriksgatan är cirka 10 km lång. Underlaget växlar mellan skogsstig, asfalt och grusväg och passar för både cykel och vandring. Leden är kantad av kulturminnen och vackra naturområden. Informationstavlor finns på några ställen. Leden är markerad med blå kungsfärg och bokstaven E prydd med kunglig krona. Karta finns att hämta hos turistinformationen på Marieströmsgatan 3 i Gnesta.