vandringsled markering

Vandring

Här finns det fina möjligheter till vandring. Vandra 100 mil i omväxlande Sörmlandsmiljö där du passerar täta skogar, öppna fält och släta klippor vid sjöarna.

Här hos oss har du alla möjligheter att komma naturen riktigt nära. Flera olika naturtyper som naturbetesmarker, ekhagar, barrnaturskogar, ädellövskogar och mängder av sjöar. Du hittar ett mycket rikt fågelliv där 125 häckande olika arter har observerats. Även några rödlistade arter som berguv, tjäder och rördrom har noterats i trakten.

Sjöarna, en sjättedel av kommunens yta, utgörs av slättsjöar och små skogstjärnar till djupa sprickdalssjöar. Passa på att ta del av de gamla kulturbygder och historiska minnesmärken som väntar efter vägen.