2019-01-29
bild på en gråsiska

Årets fågelbordsräkning – här är resultatet

När det gäller rapporterade fågelbord så har vi i Gnesta kommun ökat något från fjolårets 73 matningar till 76 i år. Vi hävdar oss väl jämfört med andra kommuner genom att lägga oss på plats 74 av Sveriges 290 kommuner.

Med tanke på att vi ligger på plats två hundra i folkmängd så är det ett riktigt bra resultat. Artmässigt skiljer det lite jämfört med tidigare år. Visserligen blev det som vanligt att Talgoxe, Blåmes, Koltrast och Nötväcka sågs vid de flesta matningarna. Skillnaden 2019 var att Gråsiskan dominerade i antalet individer. Nu när räkningen är avslutad kan det komma in någon rapport med vanlig post men allt som har rapporterats digitalt fram till och med måndag 28 januari finns nu på den officiella webbplatsen. Se relaterad info.

Flest Gråsiskor i kommunen

I Gnesta kommun noterades 779 gråsiskor mot 606 talgoxar och 472 blåmesar. Bland fågelbordsgästerna finns också några arter som är särskilt intressanta ur fågelskyddssynpunkt. Gulsparven är en art som nationellt betecknas som sårbar då den har en kraftigt minskande trend. Beståndet i Sverige har halverats på de senaste 30 åren. Under räkningshelgen fick vi i Gnesta kommun ihop 199 individer, det bästa resultatet på flera år vilket är positivt.

Även skogsmesarna Talltita, Svartmes och Tofsmes räknades i goda antal. Skogsmesarna visar en vikande trend i de nationella fågelinventeringarna så dessa arter känns som extra viktiga att få en uppfattning om under helgen Vinterfåglar inpå inuten. Tack alla som har deltagit, och visst är vi med nästa år också?

Bertil Karlsson
Miljöstrateg

Senast publicerad 2019-04-04