2020-11-23

Beslut om publikgräns på åtta personer

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Beslutet börjar gälla den 24 november.

Från och med den 24 november får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte hållas i Södermanlands län om den samlar mer än åtta personer. Beslutet innebär att den tidigare gränsen på max 50 deltagare upphör att gälla. Undantag gäller för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20 personer.

Beslutet kommer att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begränsningen inte ska gälla för längre tid än fyra veckor.