2020-03-24

Frame – tävling för unga filmskapare

Frame är Sörmlands årliga tävling för unga filmskapare men också en arena för filmintresserade i länet. I år är Frame också till en mötesplats för både etablerade filmarbetare och framtidens filmskapare.

Frame är en tävling och ett visningsfönster för regionens alla unga filmskapare. Liksom tidigare är Frame länets regionala uttagning till SM i ung film, Novemberfestivalen, för regissörer i åldersgrupp 16-26 år. Du tävlar sedan i två klasser: Mellanvikt, 16-19 år eller Tungvikt, 20-26 år. Frame filmfestival 2020 arrangeras 16 maj på Biostaden i Nyköping. Anmälan är öppen 1-19 april. För anmälan av din film, se relaterad info.

Filmare som kvalificeras till Novemberfestivalen vinner resestipendium för att delta under riksfinalen i Trollhättan. Förutom film från hela landet blir det föreläsningar, workshops, studiebesök, möten, mingel och gala.

Tävlingsregler för Frame

  • Filmens regissör ska vara inom respektive visningsklass åldersspann vid tidpunkten för filmens färdigställande. Filmen kommer att visas i någon av klasserna Mellanvikt (16-19 år) eller Tungvikt (20-26 år).
  • Har filmen flera regissörer är det åldern på den äldsta som räknas.
  • Detta är en regional tävling för länets filmare. Det innebär att filmens regissörer och upphovspersoner ska ha en tydlig anknytning till Sörmlands län.
  • Filmen ska vara producerad under de senaste två kalenderåren. Det vill säga filmen ska ha färdigställts i år eller förra året. Äldre filmer än så får inte delta.
  • Filmen får vara max 15 minuter lång. Tidsangivelsen måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter och eventuella vinjetter.
  • Filmaren ansvarar för innehållet i filmen. Detta innebär att filmaren skall säkerställa att denne har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och vid tveksamheter kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering.
  • För fullständiga regler för filmer som anmäls till en Novemberfestivaluttagning, se relaterad info.