2021-06-21

Gnesta bibliotek får kulturrådspengar

För fjärde året i rad har Gnesta bibliotek beviljats bidrag från regeringens satsning Stärkta bibliotek. Pengarna kommer användas till tydligare skyltning och ljuddämpande åtgärder i biblioteksmiljön.

Gnesta biblioteket får i år 250 000 kronor i bidrag för att förbättra tillgängligheten i bibliotekslokalen och verksamheten. Målet är att skapa ett bibliotek som är tillgängligt och välkomnande för alla. I år ansökte biblioteket om pengar för att utveckla tillgängligheten med tydligare skyltning och förbättring av ljudmiljön inne på biblioteket. Bland annat kommer en ljudreducerande fåtölj och väggplattor som minskar störande brus att köpas in. Bidraget kommer också användas till utbildning om tillgänglighet för bibliotekspersonalen. Förbättringarna av tillgängligheten kommer göras både på biblioteket i Gnesta och biblioteket i Stjärnhov.

Tidigare bidrag har biblioteket använt till bland annat inköp av surfplattor som besökare kan låna på plats, installering av ny teknik för utlåning och återlämning av böcker, inköp av böcker på andra språk än svenska samt en uppgradering av bibliotekets webbplats.

Stärkta bibliotek är en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige som Kulturrådet genomför på uppdrag av regeringen. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.