2019-06-19

Gnesta bibliotek får stort bidrag från Kulturrådet

Gnesta kommun har beviljats 500 000 kronor från regeringens satsning Stärkta bibliotek. Det extra bidraget ska användas för att göra biblioteket mer tillgängligt.

Gnesta bibliotek kommer använda bidraget till att modernisera sitt utlåningssystem genom att gå över till RFID-teknik. Det är ett system som redan finns på många bibliotek och som gör det lättare att hantera utlåning och återlämning av böcker. Det blir enklare för besökare att själva låna böcker och kommer ge bibliotekspersonalen mer tid att finnas till hands ute i biblioteket för frågor och aktiviteter.
Det nya systemet beräknas vara installerat under hösten 2019.

Stärkta bibliotek är en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige som Kulturrådet genomför på uppdrag av regeringen 2018–2020. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Alla kommuner i Södermanland beviljades denna gång bidrag för totalt 7,5 miljoner kronor.