2018-11-14

Gnesta bibliotek fick stöd av Kulturrådet

Under den andra omgången av Stärkta bibliotek fick Gnesta kommun ett bidragsstöd på 100 000 kr. Kulturrådet fördelar närmare 70 miljoner kronor till folkbiblioteken i Sverige på regeringens uppdrag. I Södermanlands län beviljades bidrag till sammanlagt fyra kommuner.

Biblioteket i Gnesta har beviljats 100 000 kronor från Kulturrådets treåriga satsning Stärkta bibliotek för att kunna köpa in sex stycken Hublets. För att möta kraven på ett hållbart digitaliserat Sverige, finns ett behov av ökad digital kompetens hos Gnesta kommuns invånare. Det kan ske via IT-caféer där du som användare kan lära dig att navigera i det digitala samhället eller digitala språkcaféer för dig med ett annat modersmål än svenska. Likaså kommer användare, som inte har tillgång till dator eller surfplatta hemma, få möjlighet att testa digital läsning via PressReader, e-böcker och e-ljudböcker.

Hur går det till?

Du hämtar ut en Hublet med ditt lånekort och en pin-kod. Du kan inte låna hem en surfplatta men du kan, oavsett ålder, låna en och sitta var du vill på biblioteket. Ditt lånekort känner av om du är barn eller vuxen och utbudet anpassas då automatiskt. Tack vare att surfplattan nollställs och laddas varje gång den sätts tillbaka i dockningsstationen, garanteras din integritet och säkerhet.

Bakgrund

Stärkta bibliotek är en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige som Kulturrådet genomför på uppdrag av regeringen 2018–2020. 225 miljoner kronor om året ska fördelas till Sveriges kommuner. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

Senast publicerad 2018-11-14