2020-04-07

Gnestadagarna 2020 ställs in

De årligt återkommande Gnestadagarna med marknad, tivoli och marknadslopp kommer i år att ställas in. Beslutet fattade marknadskommittén tillsammans med OK Klemmingen och Gnesta kommun.

Marknadskommittén, som arbetar med att arrangera Gnesta Marknad, har följt utvecklingen kring Corona-viruset, regeringens beslut och Folkmyndighetens allmänna råd. Utifrån detta har vi fattat beslutet att ställa in Gnesta Marknad 2020. Vi ser det inte som möjligt att arrangera ett evenemang som samlar så mycket människor i början av juni. Därför kommer nästa Gnesta Marknad arrangeras lördag 5:e juni 2021. Det ser vi fram emot, meddelar arrangören.

Om det blir en snabb förändring som leder till att folksamlingar med flera tusen personer tillåts kan beslutet komma att ändras. Men det är inget arrangören räknar med i dagsläget. Ett nytt möte planeras inom en månad för att se över möjligheten att arrangera någon form av evenemang efter sommaren.