2019-05-10

Granbarkborren, skogens gissel

Läs Bertils naturtips om granbarkborren och vad som görs för att stoppa dess spridning.