2020-03-17
bild från föreställning. två kvinnor drar i en sjukhussäng.

Foto: Micke Sandström

INSTÄLLT: Fly me to the moon – i Stjärnhov

Efter ett beslut, i samråd med Stjärnhovs byalag, kommer torsdagens föreställning den 19 mars att ställas in.

På grund av rådande omständigheter, covid-19, kommer torsdagens föreställning av Fly me to the moon att ställas in. Inköpta biljetter kan återköpas på respektive försäljningsställe där biljetten är inköpt. Försäljningsplatser är ICA Strandhallen i Stjärnhov samt Servicecenter i Gnesta, Marieströmsgatan 3. Återköp kan endast genomföras mot uppvisande av biljett.