2020-08-27

Jag och Corona: Gnesta berättar

Vill du vara med och berätta hur Coronapandemin har påverkat dig och ditt lokalsamhälle? Skicka in din berättelse till biblioteket i Gnesta och delta i utställningen Jag och Corona: Gnesta berättar.

Under slutet av sommaren och hösten, fram till och med den 30 oktober, samlar biblioteket in berättelser om hur du som invånare i Gnesta kommun har påverkats av Coronapandemin. Det insamlade materialet kommer att presenteras i utställningen ”Jag och Corona: Gnesta berättar” som sätts upp på biblioteket den 9 november till och med den 5 december.

Hur du väljer att utforma din berättelse är helt upp till dig. Det kan exempelvis röra sig om berättelser i textform, både självupplevda och skönlitterära. Det kan också vara poesi, foto, teckningar, måleri, broderier eller något helt annat. Du bestämmer själv om du vill signera ditt bidrag med namn eller vara anonym.

Insamlingen av material pågår fram till och med den 30 oktober. Du kan lämna in din berättelse direkt till biblioteket i Gnesta eller Stjärnhov, antingen till en bibliotekarie eller i bokinkastet. Det går också bra att skicka berättelsen via e-post, Facebook eller med post, se relaterad info.