2020-12-22

Kommunala idrottsanläggningar stängs

Den 21 december, fattades ett delegationsbeslut om att all verksamhet i alla kommunala idrottsanläggningar ska ställas in i Gnesta kommun. Detta gäller från och med den 23 december.

Under gårdagen fattades ett delegationsbeslut om att ställa in all verksamhet i våra kommunala idrottsanläggningar. Det gäller för alla åldersgrupper inom föreningar samt privatpersoner. Tider som är bokade kommer att avbokas. Planerad simskola på Freja Bad & Gym kommer att starta senare än planerat. Information till berörda barn som är anmälda till simskolan kommer efter nyårshelgen.

Detta beslut gäller fram till den 24 januari 2021, men kan komma att förlängas. Freja Bad & Gym är stängt tillsvidare sedan tidigare beslut.